Servitut och förrättningshandlingar

När du behöver kopior på förrättningshandlingar kan du vända dig till Huddinge kommuns servicecenter. De kan också hjälpa dig om du behöver en kopia av ett officialservitut, alltså ett servitut som lantmäterimyndigheten har bildat.

Avtalsservitut

Om du ska skriva in ett avtalsservitut i fastighetsregistret ska du kontakta Lantmäteriet.

När du behöver en kopia på ett avtalsservitut ska du vända dig till Lantmäteriet eller riksarkivet, beroende på när du tror att servitutet skrevs in i fastighetsregistret.

  • Om det bildades efter juni 2008 ska du kontakta Lantmäteriet.
  • Om det bildades före juni 2008 ska du kontakta Riksarkivet.

Kontakta Lantmäteriet (lantmateriet.se)

Kontakta Riksarkivet (riksarkivet.se)

Uppdaterad 16 oktober 2023

Var informationen till din hjälp?