Servitut och förrättningshandlingar

När du behöver kopior på förrättningshandlingar kan du vända dig till Servicecenter på telefon 08-535 300 00 eller e-post servicecenter@huddinge.se. De kan också hjälpa dig om du behöver en kopia av ett officialservitut, alltså ett servitut som lantmäterimyndigheten har bildat.  

Avtalsservitut

Om du ska skriva in ett avtalsservitut i fastighetsregistret ska du kontakta det statliga Lantmäteriet

När du behöver en kopia på ett avtalsservitut ska du vända dig till det statliga Lantmäteriet eller riksarkivet, beroende på när du tror att servitutet skrevs in i fastighetsregistret. Om det bildades efter juni 2008 ska du kontakta det statliga Lantmäteriet 

Om avtalsservitutet upprättades före juni 2008 ska du vända dig till riksarkivet

Uppdaterad 31 oktober 2018

Var informationen till din hjälp?