Webbkarta

Webbkarta huddinge

I Huddinges webbkarta kan du själv kryssa i vad du vill se, mäta och göra egna markeringar. Här beskriver vi ett par tips som kan vara bra att läsa igenom innan du går till kartan.

Så använder du webbkartan

 1. Visa information på kartan
 2. Byta bakgrundskarta
 3. Zooma och navigera
 4. Söka efter en adress, fastighet eller kommundel
 5. Sök detaljplan, övrig plan eller pågående planarbete
 6. Rita & mäta
 7. Dela kartvy
 8. Skriva ut
 9. Göra en tomtkarta
 10. Upphovsrätt och copyright

1. Visa information på kartan

Högst upp till vänster finns en sökfunktion, förstoringsglas. Genom att klicka på förstoringsglaset får du upp ett antal rubriker med informationslager under. Klicka på ett informationslager (ex. Öppna förskolor) för att visa det i kartfönstret.

20_visa_lager.jpg

 

När du valt att visa ett informationslager visas det även i en teckenförklaring under kartskikt på höger sida.
Vill du inte längre visa informationen i kartfönstret klickar du på bocken framför informationslagret.

21_kartskikt.jpg

För att rensa alla informationslager du har öppnat högerklickar du på de tre prickarna efter rubriken kartskikt och väljer ”Rensa alla”.

22_rensa_kartlager.jpg

När du klickar på ett kartobjekt i kartan får du upp en informationsruta med information om objektet.

23_informationsruta.jpg

Huddinges webbkarta (länk, extern webbplats)

2. Byta bakgrundskarta

Kartan finns som tomtkarta, översiktskarta och Södertörns Ortofoto. Du byter bakgrundskarta genom att klicka för någon av rubrikerna tomtkarta, översiktskarta och Södertörns Ortofoto under rubriken bakgrundskarta i högermenyn.

 

24_bakgrundskarta.jpg

3. Zooma och navigera

Du zoomar genom att klicka på minus- eller plustecknet i nedre delen av kartan eller genom att "scrolla" (snurra på mushjulet om du använder en mus). Du kan också zooma in och centrera kartan vid en viss position genom att dubbelklicka i kartan.

Flytta kartan i sidled genom att klicka och dra i kartan.

4. Söka efter en adress, fastighet eller kommundel

Till vänster i kartbilden finns en sökfunktion, förstoringsglas. I sökrutan kan du till exempel skriva in en adress, fastighet, skola eller kommundel. En lista med sökträffar kommer att visas efter att de första tre tecknen är inskrivna. Sökresultatet minskar vart efter du fortsätter skriva. Klicka på det sökresultat som du vill se i kartan.

25_söka.jpg

Huddinges webbkarta (länk, extern webbplats)

5. Sök gällande-, övriga planer eller pågående planarbeten
 

 1. Tänd lagret gällande detaljplaner, övriga planer eller pågående planer. Genom att klicka i sökrutan får du upp olika rubriker. Under BYGGA, BO och MILJÖ finner du Gällande detaljplaner, övriga planer och pågående planarbeten.

  26__detaljplan.jpg
 2. Sök dig till en fastighet inom den detaljplan du är intresserad av, skriv in aktbeteckning eller plannamnet.
 3. Resultatet visas i en lista nedanför sökrutan. Klicka på önskad sökning och du flyttas dit i kartan.
 4. När du för muspekaren över området får du upp etikett som du kan klicka på för att visa mer information om området.
 5. I informationsrutan finns en länk till planhandlingarna för gällande planer eller till en webbsida för pågående planarbetetn. Klicka på länken och en ny flik öppnas.

  27_detaljplan_lank.jpg

6. Rita & mäta

Med ritverktyget kan du rita punkter, linjer, ytor och lägga till texter i kartan

28_rita.jpg

Punkt

Med ritverktyget för punkter kan du välja (1) storlek på punkten, (2) färg på punkten samt om du vill (3) fästa den vid existerande objekt.

Linje

Med ritverktyget för linje ritar du en linje mellan ett antal olika punkter som du markerar i kartan. Dubbelklicka för att rita färdigt linjen. Du kan välja bredden på linjen, färg, om du ska visa längdmått samt om den ska fästas vid existerande objekt.

Yta

Med ritverktyget för yta ritar du en yta som begränsas av linjer mellan punkter som du markerar i kartan. Dubbelklicka för att avsluta en yta. Du kan välja bredd på kantlinjen, färg på ytan, om du ska visa arealmått samt om den ska fästas mot existerande objekt.

Text

Med textverktyget kan du skriva en text som du sedan placerar ut på valfritt ställe i kartan. Du kan välja om texten ska vara fet eller kursiv, textfärg samt textstorlek. Det går också att välja en bakgrundsfärg och ramfärg till texten.

29_rita_2.jpg

Mät                                    

Mätverktyg för både längd (m) och yta (m2).

30_matverktyg.jpg

Längdmätningen startar genom att klicka en gång i kartan. Vid varje klick bildas en delsträcka och den mätta längden presenteras som delsträcka m/km (total sträcka m/km).

Ytmätningen startar genom att klicka en gång i kartan. Vid varje klick skapas ett hörn på polygonen och de mätta värdena presenteras i sidlängd m/km (total yta m2/ha).

Vid dubbelklick avslutas mätningen och resultatet försvinner då från kartan.

Huddinges webbkarta (länk, extern webbplats)

7. Dela kartvy                           

Du kan dela med dig en vy från kartan som innehåller viss information eller objekt som du själv ritat i kartan genom att skicka den med e-post. Delningen kan ske på två sätt, genom att kopiera en länk eller direkt via mail.

 1. Förflytta dig till det område som du vill spara eller dela med dig av.
 2. Tänd de lager du vill visa eller rita något i kartan.
 3. Välj verktyget Spara/Dela kartvy.

  31_dela_kartvy.jpg

 4. Skriv in önskat namn på länken.
 5. Klicka på ”Spara som ny kartvy”
 6. Ny kan du välja att kopiera länken och spara på annan plats eller att skicka en e-post genom att klicka på ”Maila länk”. Denna knapp skapar direkt en e-post i ditt förvalda mailprogram.
  32_dela_kartvy_lank.jpg

8. Skriv ut

33_skriva_ut.jpg

Med detta verktyg kan du skapa en PDF av ett valt område i kartan. Klicka på ikonen för skriv ut upp till höger i kartan. En meny kommer fram där kan du bestämma Rubrik, formatet på utsnittet, upplösning (dpi) samt skala, antingen förbestämd eller egenbestämd. Du kan även välja om teckenförklaringen ska inkluderas. Notera att teckenförklaringen visar alla tända lager i kartan, inte bara de som visas i ditt utsnitt. När du skapar PDF:en får du välja var den ska sparas på din dator, och du kan sedan välja att skriva ut PDF:en.

34_skriva_ut_val.jpg

Egen skala bestäms genom att dra i hörnen på den ruta som dyker upp centrerat i din kartvy. Du kan förflytta ditt utsnitt genom att klicka på rektangeln i mitten av rutan och dra åt något håll.

35_skriva_ut_ruta.jpg

Själva utskriften ser ut enligt följande.

36_skriva_ut_resultat.jpg

9. Göra en tomtkarta

Välj bakgrundskartan ”Tomtkarta” under rubriken bakgrundskarta till höger i kartfönstret. Leta upp rätt fastighet, till exempel genom att söka på adress. Din sökträff visas i kartan. Klicka på ”Skriv ut” uppe till höger.

 

33_skriva_ut.jpg

Skriv en rubrik. Ange format (A3, A4 osv), upplösning (90, 150 eller 300 dpi) och skala du vill skriva ut tomtkartan i. Bocka i eller ur "Teckenförklaring" beroende på om du vill få med en sådan på din utskrift.

34_skriva_ut_val.jpg

En ruta visas i kartfönstret med papprets storlek. Rutan går att flytta genom att klicka på den röda fyrkanten i mitten och dra rutan. Flytta rutan så att det önskade utskriftsområdet visas inom rutan. Klicka på "Skapa PDF" och spara filen.

35_skriva_ut_ruta.jpg

Huddinges webbkarta (länk, extern webbplats)

10. Upphovsrätt och copyright

All kartinformation i webbkartan är skyddad av gällande lagstiftning om upphovsrätt enligt upphovsrättslagen (1960:729). Det innebär att materialet inte får användas på annat sätt än vad lagstiftningen och upphovsrättsinnehavaren tillåter.

Kartinformationen levereras ur databasen i befintligt skick och Huddinge kommun tar därför inget ansvar för informationens fullständighet.

Vid eventuell tveksamhet om hur du får använda kartmaterialet kontakta Huddinges lantmäteriavdelning via lantmateri@huddinge.se.

Uppdaterad 29 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?