Anmäl brister i boendemiljön

Om du har problem i boendemiljön ska du alltid kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening först. Om problemen kommer från en annan verksamhet, till exempel en restaurang, ska du kontakta ägaren och berätta om problemen.

Om du inte får hjälp från din hyresvärd, bostadsrättsförening eller den som stör kan du göra en anmälan om problem med boendemiljön.

Det kan till exempel handla om:

  • Lukt från vedeldning eller matos
  • Dålig ventilation
  • Låg eller hög temperatur eller drag
  • Buller från fläktar, musikanläggningar eller trafik
  • Fuktskador
  • Skadedjur eller ohyra

Anmälan om problem i boendemiljön

Innan du gör din anmälan

Tänk på att problemen måste pågå just nu för att vi ska kunna göra något. Bifoga gärna foton, eventuella kopior på skriftliga kontakter och annat som kan vara intressant för oss.

Handlingar som du skickar till oss blir offentliga handlingar. Det går bra att vara anonym i din anmälan men det kan försvåra vårt arbete och vi kan inte återkoppla till dig. Om du vill vara anonym ska du inte skriva ditt namn på anmälan. 

När vi har fått din anmälan

När din anmälan har kommit in bedömer vi om det kan finnas en risk för hälsan. I så fall tar vi kontakt med hyresvärden eller styrelsen och berättar om anmälan. De får 2-3 veckor på sig att svara oss. Om inget händer och du fortfarande upplever problem brukar vi göra en inspektion. Därefter kan vi ställa krav på den som är ansvarig att utreda och åtgärda problemen.

Uppdaterad 4 december 2020

Var informationen till din hjälp?