Anmäl brister med miljön i ditt hem

Om du har problem med inomhusmiljön i din lägenhet ska du alltid prata med din fastighetsägare eller bostadsrättsförening först. Om problemen kommer från en annan verksamhet, till exempel en restaurang, ska du kontakta ägaren och berätta om problemen.

Om du inte får hjälp från din fastighetsägare, bostadsrättsförening eller den som stör kan du göra en anmälan om problem med inomhusmiljö. 

Det kan till exempel handla om:

  • Lukt eller dålig ventilation
  • Låg eller hög temperatur eller drag
  • Buller
  • Fuktskador
  • Skadedjur eller ohyra

Anmälan om problem med inomhusmiljö

Innan du gör din anmälan

Tänk på att problemen måste pågå just nu för att vi ska kunna göra något. Bifoga gärna foton, eventuella kopior på skriftliga kontakter och annat som kan vara intressant för oss.

Handlingar som du skickar till oss blir offentliga handlingar. Det går bra att vara anonym i din anmälan men det kan försvåra vårt arbete och vi kan inte återkoppla till dig. Om du vill vara anonym ska du inte skriva ditt namn på anmälan.  

När vi har fått din anmälan

När din anmälan har kommit in bedömer vi om det kan finnas en risk för hälsan. I så fall tar vi kontakt med hyresvärden eller styrelsen och berättar om anmälan. De får 2-3 veckor på sig att svara oss. Om inget händer och du fortfarande upplever problem brukar vi göra en inspektion. Därefter kan vi ställa krav på den som är ansvarig att utreda och åtgärda problemen.

Kontakta oss

Miljötillsynsavdelningen

Sjödalsvägen 29, Huddinge

Telefon: 08-535 300 00

E-post: miljotillsyn@huddinge.se

Uppdaterad 18 september 2017

Var informationen till din hjälp?