Anmäl brister med miljön i lokal

Det här gäller om du upptäcker brister i miljön i en offentlig lokal eller i en hygienisk lokal:

 1. Prata först med den som är ansvarig för verksamheten.
 2. Om bristerna ändå inte blir åtgärdade kan du anmäla miljöbristerna till kommunen.

 Anmäl brister med miljön i offentlig eller hygienisk lokal

Brister i miljön kan till exempel handla om:

 • Dålig hygien eller städning
 • Buller
 • Fuktskador
 • Skadedjur
 • Dålig ventilation eller lukt

Offentliga lokaler är lokaler som alla har tillgång till, till exempel:

 • Förskolor och skolor
 • Gym och idrottsanläggningar
 • Simhallar
 • Äldreboenden
 • Hotell
 • Offentliga toaletter

Du kan också anmäla brister i hygienlokaler. Det är platser där hygien är extra viktigt, till exempel där man jobbar med:

 • Piercing
 • Tatuering
 • Fotvård
 • Massage
 • Frisörer
 • Nagelvård
 • Solarium

Innan du gör anmälan till kommunen

Tänk på att du ska ha pratat med den som driver verksamheten och att problemen måste pågå just nu för att vi ska kunna göra något åt din anmälan. Bifoga gärna foton, kopior på eventuell skriftlig kontakt och annat som kan vara intressant för oss.

Handlingar som du skickar till oss blir offentliga handlingar. Det går bra att vara anonym i din anmälan men det kan försvåra vårt arbete och vi kan inte återkoppla till dig. Om du vill vara anonym ska du inte skriva ditt namn på anmälan. 

Anmälan om problem i offentlig lokal eller hygienisk lokal

När vi har fått din anmälan

När din anmälan har kommit in bedömer vi om det kan finnas en risk för hälsan. I så fall tar vi kontakt med verksamhetsutövaren och berättar om anmälan. De får 2-3 veckor på sig att svara oss. Om inget händer och du eller någon annan fortfarande upplever problem brukar vi göra en inspektion. Därefter kan vi ställa krav på den som är ansvarig att utreda och åtgärda problemen. 

Uppdaterad 7 december 2020

Var informationen till din hjälp?