Arrendator söks till ett gårdsarrende med tillträde under våren 2018

Jordbruksarrende Kastellet

KASTELLETS GÅRD med adress Lövbergavägen 2 i Huddinge.

Ett mindre jordbruk, 22 hektar, för drift av företrädesvis kor, gärna med får eller getter som komplement. Vackert belägen i Lännaskogens naturreservat.

Läs mer om jordbruksarrendet Kastellet.

Skicka din ansökan senast den 30 januari 2018 till: naturvard@huddinge.se

Uppdaterad 21 december 2017

Var informationen till din hjälp?