Anmäl brister i boendemiljö och lokal

Om du upplever brister eller störningar i din boendemiljö eller offentliga lokaler kan du anmäla det till kommunen. Det kan till exempel vara dålig ventilation eller bullerstörningar.

Innan du gör en anmälan

Innan du gör en anmälan ska du kontakta den som orsakar störningen eller är ansvarig för bristen. Det kan exempelvis vara din hyresvärd, granne eller den som ansvarar för en verksamhet eller lokal.

Det är viktigt att den som är ansvarig får tid att undersöka problemet och föreslå en lösning.

Gör en anmälan

Fortsätter problemen trots att du pratat med den som orsakar störningen eller är ansvarig för bristen, kan du anmäla det via vår e-tjänst.

Gör en anmälan

Brister i boendemiljön

Regler för boendemiljön finns i miljöbalken. Exempel på brister i boendemiljön som du kan lämna in anmälan på är:

 • låg eller hög inomhustemperatur
 • dålig ventilation
 • buller
 • störande lukter
 • fuktskador
 • skadedjur.

Brister i offentliga lokaler

En offentlig lokal är en lokal som allmänheten har tillträde till. Exempelvis förskolor och skolor, simhallar, äldreboenden, hotell och gym.

Brister i de här miljöerna kan till exempel handla om:

 • bristfällig hygien eller städning
 • dålig ventilation
 • störande lukter
 • skadedjur.

Vad händer efter jag gjort en anmälan?

 1. När vi fått in din anmälan fördelas ärendet till en handläggare. Om vi behöver fler uppgifter kontaktar handläggaren dig.
 2. När vi har alla uppgifter skickar vi anmälan till den som är ansvarig för störningen. Den ansvarige får då möjlighet att bemöta klagomålet. Svarstiden sätts vanligtvis till tre veckor.
 3. Vi kontaktar dig så fort vi får svar. Om det behövs bokar vi en inspektion hemma hos dig eller i den lokal som störningen rör.
 4. Om det bedöms vara motiverat kan vi ställa krav på den ansvariga att störningen utreds mer och att åtgärder vidtas.

Vanliga frågor och svar om att göra en anmälan

 

Uppdaterad 3 juli 2023

Var informationen till din hjälp?