Anmäl brister i boendemiljö och lokal

Om du upptäcker brister i miljön i en offentlig lokal eller i din boendemiljö ska du kontakta de ansvariga för verksamheten eller boendemiljön innan du anmäler till oss.

Brister i boendemiljön

Om du har problem i boendemiljön ska du alltid kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening först. Om problemen kommer från en annan verksamhet, till exempel en restaurang, ska du kontakta ägaren och berätta om problemen.

Om du inte får hjälp från din hyresvärd, bostadsrättsförening eller den som stör kan du anmäla det till oss.

Tänk på att problemen måste pågå just nu för att vi ska kunna göra något. Bifoga gärna foton, eventuella kopior på skriftliga kontakter och annat som kan vara intressant för oss.

Klagomål om brister i boendemiljön, offentlig lokal eller hygienisk lokal

Brister med miljön i lokal

Prata först med den som är ansvarig för verksamheten om du upptäcker brister i miljön i en offentlig lokal eller i en hygienisk lokal. Om bristerna ändå inte blir åtgärdade kan du anmäla dessa till oss.

Klagomål om brister i boendemiljön, offentlig lokal eller hygienisk lokal

Tänk på detta innan du gör din anmälan

Tänk på att du ska ha pratat med din hyresvärd, bostadsrättsförening eller den som driver verksamhet i lokal innan du gör en anmälan till oss. Problemen måste pågå just nu för att vi ska kunna göra något åt din anmälan.

Bifoga gärna

  • foton
  • kopior på eventuell skriftlig kontakt
  • annat som kan vara intressant för oss.

Handlingar som du skickar till oss blir offentliga handlingar.

Det går bra att vara anonym i din anmälan men det kan försvåra vårt arbete och vi kan inte återkoppla till dig. Om du vill vara anonym ska du inte skriva ditt namn på anmälan. 

När vi fått din anmälan

När din anmälan har kommit in bedömer vi om det kan finnas en risk för hälsan. I så fall tar vi kontakt med hyresvärden, bostadsrättsföreningen eller verksamhetsutövaren och berättar om anmälan. De får 2-3 veckor på sig att svara oss. Om inget händer och du fortfarande upplever problem brukar vi göra en inspektion. Därefter kan vi ställa krav på den som är ansvarig att utreda och åtgärda problemen.

Uppdaterad 3 januari 2022

Var informationen till din hjälp?