Hundar och katter som stör

Om du störs av hund eller katt ska du först prata med ägaren.  Det är ägarens ansvar att ha uppsyn över sina husdjur.

Skällande hundar

Om det inte hjälper att prata med ägaren till en hund som skäller mycket kan du lämna in ett klagomål om miljöstörande verksamhet till miljötillsynsavdelningen. 

Klagomål på miljöstörande verksamhet

Då utreder vi om klagomålet är befogat och kan bestämma att hundägaren ska något åt problemet.

Lösa hundar

Om du har problem med en lös eller aggressiv hund ska du kontakta polisen, telefon 114 14.

Du som är hundägare måste hålla hunden kopplad på offentliga platser, skolgårdar, motionsspår och i friluftsområden. Hundar får inte vistas på begravningsplatser, badplatser, lekplatser och idrottsplatser. Hundar får inte vara lösa där det finns vilda djur mellan den 1 mars och 20 augusti.

I våra naturreservat ska hundar hållas i koppel året om. Du kan läsa mer i kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter, i lagen om tillsyn över hundar och katter och i föreskrifterna för våra naturreservat.

Det finns en hundrastgård vid Huddinge centrum, utmed gångvägen som går från Huddinge stationsväg och norrut mot Huddingevägen.

Lösa katter

Kommunen kan inte göra något åt katter som springer lösa. Det finns en prejudicerande dom (Miljödomstolen mål nr M 701-2002) som säger att du själv måste skydda ditt hem och trädgård mot lösa katter. Det enda du kan göra är att prata med kattägaren och berätta att du blir störd.

Miljötillsynsavdelningen

Sjödalsvägen 29, Huddinge

Telefon: 08-535 300 00 (Växel)

E-post: miljotillsyn@huddinge.se

Uppdaterad 27 juni 2017

Var informationen till din hjälp?