Hundar och katter som stör

Om du störs av hund eller katt ska du först prata med ägaren. Det är ägarens ansvar att ha uppsyn över sina husdjur.

Du som är hundägare kan till exempel fråga dina grannar om din hund skäller mycket när du inte är hemma. Om din hund orsakar skada är du som ägare skyldigatt ersätta detta.

Skällande hundar

Om det inte hjälper att prata med ägaren till en hund som skäller mycket kan du lämna in ett klagomål till miljötillsynsavdelningen. 

Anmälan brister med miljön i din bostad

Då utreder vi om klagomålet är befogat och kan bestämma att hundägaren ska göra något åt problemet.

Lösa hundar

Om du har problem med en lös eller aggressiv hund ska du kontakta polisen, telefon 114 14.

Du som är hundägare måste hålla hunden kopplad på offentliga platser, skolgårdar, motionsspår och i friluftsområden. Hundar får inte vistas på begravningsplatser, badplatser, lekplatser och idrottsplatser. Hundar får inte vara lösa där det finns vilda djur mellan den 1 mars och 20 augusti.

I våra naturreservat ska hundar hållas i koppel året om. Du kan läsa mer i kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter, i lagen om tillsyn över hundar och katter och i föreskrifterna för våra naturreservat.

Det finns en hundrastgård vid Huddinge centrum, utmed gångvägen som går från Huddinge stationsväg och norrut mot Huddingevägen.

Lösa katter

Kommunen kan inte göra något åt katter som springer lösa. Det finns en prejudicerande dom (Miljödomstolen mål nr M 701-2002) som säger att du själv måste skydda ditt hem och trädgård mot lösa katter. Det enda du kan göra är att prata med kattägaren och berätta att du blir störd.

Om problemen fortsätter, kontakta din fastighetsägare eller din bostadsrättsförening. I föreningens stadgar eller regelverket som gäller för boende i hyresfastigheten finns information om skyldigheter för djurägare.

Du som äger katt har ett stort ansvar. Det är viktigt att du sköter din katt och håller den under uppsyn för att undvika klagomål från grannar.

Se efter ditt djur - plocka upp efter hund

Som hundägare ska du alltid plocka upp förorening efter hund längs gator och parkvägar. Katter får inte uträtta sina behov i lekparker och sandlådor där barn leker.

Djur som behandlas illa

Om du misstänker att ett djur far illa kan du göra en anonym anmälan till Länsstyrelsen som är ansvarig myndighet i frågor som rör djur som behandlas illa och arbetar med tillstånd enligt djurskyddslagen. Ring då till 010-223 10 00. Om situationen är akut ska du kontakta polisen i stället på telefon 114 14.

Miljötillsynsavdelningen

Sjödalsvägen 29, Huddinge

Telefon: 08-535 300 00 (Växel)

E-post: miljotillsyn@huddinge.se

Uppdaterad 18 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?