Husdjur och djurhållning

Du behöver tillstånd från kommunen för att få hålla vissa djur på din fastighet om fastigheten ligger inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Tillstånd för djurhållning

Huddinge kommun har en webbkarta där du kan söka fram om din fastighet ligger inom ett sådant område som kräver tillstånd.

Huddinge kommuns webbkarta

Ansökan om tillstånd för djurhållning

De djur som du behöver söka tillstånd för är:

  • nötkreatur (t.ex. ko, tjur)
  • häst
  • get
  • får
  • svin (t.ex. gris, minigris)
  • fler än fem höns (du får ha max fem hönor utan tillstånd)
  • övriga fjäderfän (t.ex. kalkon, anka, vaktel, duvor)
  • tupp (och tuppkyckling)
  • pälsdjur som inte är sällskapsdjur (t.ex. lama, alpacka, åsna)
  • orm

Tillstånden förenas alltid med villkor och är personliga. De är också knutna till en viss fastighet. Om du flyttar måste du söka ett nytt tillstånd. Tillståndet kan återkallas om villkoren inte uppfylls.

Tillstånd krävs för att djurhållningen ska ske på ett sätt som inte leder till olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, (HKF 1300)

Yrkesmässig djurhållning

Du behöver tillstånd från länsstyrelsen om du vill starta en verksamhet med djur, till exempel hunddagis, kennel, zoobutik eller ridskola. Du behöver också tillstånd om du vill ha många hundar eller hästar eller om du vill föda upp hundar, katter eller hästar.

Du ansöker om tillståndet hos länsstyrelsen som prövar din ansökan enligt djurskyddslagen. När du skickat in din ansökan skickas ett grannhörande till dina grannar. De får då möjlighet att komma med synpunkter på djurhållningen.

Kontakta Länsstyrelsen, enheten för natur- och viltärenden, om du har frågor om hållande av till exempel skyddade ormar.

Tillstånd för sällskapsdjur och häst, lansstyrelsen.se

Hundar och katter som stör

Om du störs av hund eller katt ska du först prata med ägaren. Det är ägarens ansvar att ha uppsyn över sina husdjur.

Du som är hundägare kan till exempel fråga dina grannar om din hund skäller mycket när du inte är hemma. Om din hund orsakar skada är du som ägare skyldig att ersätta detta.

 

Djur som behandlas illa

Om du misstänker att ett djur far illa kan du göra en anonym anmälan till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen är ansvarig myndighet i frågor som rör djur som behandlas illa och arbetar med tillstånd enligt djurskyddslagen. 

 Anmäl bristande djurhållning, lansstyrelsen.se

Tillsyn av hästgårdar

Tillsyn utförs av hästgårdar så att djurhållning inte skadar miljön eller stör omgivningen.

Hästarna i Sverige producerar uppskattningsvis 2,7 miljoner ton gödsel per år. Det är cirka 10 procent av den totala gödselmängden från alla husdjur i landet. Som hästhållare är det därför viktigt att man sköter sin djurhållning och inte skadar miljön eller stör omgivningen. Lagring och hantering av gödsel samt foder är särskilt viktigt eftersom det finns risk för näringsläckage till diken, vattendrag, sjöar eller dricksvattentäkter.  

Uppdaterad 3 juli 2023

Var informationen till din hjälp?