Radon

Varför ska man mäta radon?

Radon ökar risken för lungcancer om du utsätts för en hög halt under en längre tid. Det gäller särskilt dig som är eller har varit rökare.

Mät radonhalten om du

  • inte har gjort någon mätning i huset förut
  • om senaste mätningen är mer än tio år gammal
  • köper ett hus
  • bygger om eller till ditt hus
  • ändrar ventilationen eller uppvärmningssystemet
  • bygger ett nytt hus
  • har ett hus byggt med blåbetong.

När ska man mäta?

En radonmätning bör pågå i minst två månader normalt mellan den 1 oktober och den 30 april. Ju längre tid man mäter desto noggrannare blir radonmätningen.

Radon i nybyggda hus

Har du radonfrågor som rör ett nybyggt hus ber vi dig att ta kontakt med bygglovsavdelningen.

Radonmätning i lägenhet

Om du bor i lägenhet är det din förening eller hyresvärd som gör radonmätningen.

Sök radonbidrag

Är du småhusägare kan du söka bidrag för radonsanering. Bidrag ges för 50 procent av de kostnader som anses rimliga för åtgärderna, som högst 25 000 kronor. För att få bidraget måste du själv både äga och permanent bo i det hus som radonsaneras och inomhusluften överstiga 200 mbecquerel. Läs mer och ansök på Boverkets webbplats.

Så mäter du radon

1. Beställ mätdosor (oktober-februari)

Beställ radondosor av ett ackrediterat företag som gör radonmätningar. Du mäter radon mellan oktober och april, och kan beställa dosor mellan oktober och februari. 

Du behöver minst två dosor per bostad och minst en för varje våningsplan. 

2. Följ anvisningarna för hur du ska mäta

Följ anvisningarna för hur du ska mäta. I bostaden ska du mäta i minst två rum och på varje våningsplan som används som bostad. Mät inte i kök eller badrum.

3. Mätperiodens längd

Mätperiodens längd ska vara minst två, helst tre månader mellan den 1 oktober och 30 april. Använd huset som vanligt under mätperioden för att få rätt resultat.

4. Skicka tillbaka dosorna

Skicka tillbaka dosorna till laboratoriet tillsammans med det medföljande protokollet som du har fyllt i.

5. Resultatet

Resultatet kommer med posten inom ett par veckor.  

Sanera radon

Vi rekommenderar att du anlitar en radonkonsult eller entreprenör som hjälper dig att sanera radon. Strålsäkerhetsmyndigheten beskriver hur du ska gå till väga för att sanera radon.

Efter saneringen är det viktigt att du gör en ny radonmätning.

Radon i marken i Huddinge

Radon i inomhusluften kommer oftast från marken men kan också finnas i byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet (främst i borrade brunnar, sällan i kommunalt vatten).

All mark i Huddinge innehåller radon, därför kan det finnas risk för höga radonhalter inomhus. Hur hög radonhalten är i en bostad kan bero på hur effektiv ventilationen är eller om huskonstruktionen är otät.

Det går inte att veta hur hög radonhalten är i din bostad baserat på närliggande grannars uppmätta radonhalter. Det enda sättet att veta om radonhalten är för hög är att mäta radonhalten i din bostad. Det finns alltid tillräckligt med radon i marken för att nå rikt- och gränsvärdet (200 Bq/m3) inomhus.

Radon i bostäder i Huddinge

I vissa fall har kommunen resultat av radonmätningar i bostadshus. Kontakta Servicecenter om du har frågor om tidigare radonmätningar i bostäder. 

Uppdaterad 17 september 2020

Var informationen till din hjälp?