Radon

Radon är en radioaktiv gas som kan komma från marken, byggnadsmaterial eller hushållsvattnet. Här kan du läsa allt om vad du ska göra för att ta reda på radonhalten i fastigheten.

Varför ska man mäta radon?

Om du utsätts för radongas under en längre tid ökar risken att utveckla lungcancer, särskilt om du är eller varit rökare. Mät radonhalten om du

  • inte har gjort någon mätning i huset tidigare
  • om senaste mätningen är mer än tio år gammal
  • köper ett hus
  • bygger om eller till ditt hus
  • ändrar ventilationen eller uppvärmningssystemet
  • bygger ett nytt hus
  • har ett hus byggt med blåbetong.

Är du fastighetsägare till flerbostadshus? Läs om hur du ska mäta radon under radonuppmaningen.

När ska man mäta radon?

En radonmätning bör pågå i minst två månader, gärna tre, mellan perioden 1 oktober-30 april (eldningssäsongen). Ju längre tid du mäter, desto noggrannare blir resultatet.

Hur upptäcker man radon?

Det enda sättet att upptäcka radon i inomhusluften är att mäta. Syftet med mätningen är att ta reda på om radonhalten i bostaden är högre än referensnivån 200 becquerel per kubikmeter.

Så mäter du radon – steg för steg

1. Beställ mätdosor (oktober-februari)

Beställ radondosor av ett ackrediterat företag som gör radonmätningar. Du mäter radon mellan oktober och april och kan beställa dosor mellan oktober och februari. Du står själv för kostnaderna.

Se ackrediterade företag

2. Följ instruktionerna från mätlaboratoriet

I ett enbostadshus ska du mäta i minst två rum och på varje våningsplan som används som bostad.

Dosorna bör inte placeras i närheten av bostadens frånluftsdon, exempelvis i badrum eller kök. Lägg inte mätdosorna i skåp, garderober, klädkammare, förråd eller liknande.

3. Mätperiodens längd

Mätperiodens längd ska vara minst två, helst tre månader mellan den 1 oktober och 30 april. Använd huset som vanligt under mätperioden för att få rätt resultat.

4. Skicka tillbaka dosorna

Skicka tillbaka dosorna till laboratoriet tillsammans med det medföljande protokollet som du har fyllt i.

5. Resultatet

Resultatet kommer med posten inom ett par veckor. Kopior på rapporterna bör skickas till miljötillsynsavdelningen. Om resultatet visar att årsmedelvärdet är mer än 200 becquerel per kubikmeter behöver du utföra radonsänkande åtgärder.

Sanera radon

Om mätresultatet är för högt rekommenderar vi att du anlitar en radonkonsult eller entreprenör som hjälper dig att sanera. Strålsäkerhetsmyndigheten beskriver hur du ska gå till väga för att sanera radon.

Efter saneringen är det viktigt att du gör en ny radonmätning.

Mer om vad du ska göra vid högt mätresultat  

Frågor och svar om radon

Uppdaterad 18 september 2023

Var informationen till din hjälp?