Skadedjur och ohyra

Skadedjur och ohyra kan skapa problem i bostäder genom att angripa livsmedel, textil och trä. Ibland kan djur och insekter även sprida smitta. Här kan du läsa om hur du gör om du har problem med skadedjur hemma.

Vad är skadedjur och ohyra?

Skadedjur kan vara alla djur som kan orsaka skada på egendom eller innebära obehag eller hälsorisk för människor. Några exempel är:

  • råttor
  • möss
  • vägglöss
  • kackerlackor
  • mjölmott
  • pälsängrar
  • fågelkvalster.

Men det finns ingen exakt definition av vilka djur som räknas som skadedjur eller ohyra.

Fastighetsägarens ansvar

Den som äger en fastighet är ansvarig för sanering av skadedjur inom fastigheten.

Om du bor i ett hyreshus eller en bostadsrätt och har problem med skadedjur ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsföreningens styrelse. De kan informera dig om vilket skadedjursföretag de brukar anlita, och du kan sedan själv kontakta företaget för att anmäla behov av sanering.

Ansvar som boende

Du som boende är ansvarig för att använda din bostad på ett sätt så att skadedjur och ohyra inte sprids. Det innebär till exempel att:

  • informera hyresvärden eller föreningens styrelse när du upptäcker skadedjur
  • förvara mat på rätt sätt
  • samarbeta vid saneringar.

Klagomål om skadedjur

Om fastighetsägaren inte åtgärdar problem med skadedjur i bostaden på rätt sätt eller inom en rimlig tid kan du lämna in ett klagomål till kommunens miljötillsynsavdelning. Om det behövs kan vi ställa krav på fastighetsägaren att åtgärda problemet.

E-tjänst: Lämna klagomål om skadedjur

Problem med råttor

Gnagare, som råttor och möss, ökar i antal och skapar problem för oss människor. Här kan du läsa mer om hur du gör om du har problem med råttor och hur du kan bidra till att förebygga dem.

Problem med råttor – så gör du

Mer information

På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du mer information om skadedjur och ohyra.

Tillsynsvägledning om skadedjur och ohyra (folkhalsomyndigheten.se)

Uppdaterad 29 februari 2024

Var informationen till din hjälp?