Tillstånd för djurhållning

För att få hålla vissa djur på din fastighet behöver du tillstånd från kommunen om fastigheten ligger inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. Du ansöker om tillstånd via e-tjänsten ansök om tillstånd för djurhållning. 

Avgift

Vi tar ut en avgift för handläggningen av din ansökan. Hur mycket du ska betala beror på vad din ansökan gäller. Kontakta miljötillsynsavdelningen för frågor om din avgift.  

De djur som du behöver tillstånd för är, enligt 2021 års taxa: 

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin (kostar 7 400 kronor)
  • fågel eller pälsdjur som inte är sällskapsdjur (kostar 4 440 kronor). 
  • orm (kostar 5 920 kronor)

Avgift tas ut även om du får avslag på din ansökan. Om du drar tillbaka din ansökan får du betala för den tid som lagts ned i ärendet. Om handläggningen av din ansökan överskrider handläggningstiden som anges i taxan kan en extra avgift (timavgift) komma att debiteras. Läs mer i taxan. 

Höns och fjäderfän

För att skaffa fjäderfän som inte är sällskapsdjur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det alltid tillstånd. Ansök om tillstånd från miljötillsynsavdelningen. Eftersom tupp kan störa grannar ger vi vanligtvis inte tillstånd för tupp i tätbebyggda områden. Läs mer i de lokala föreskrifterna Exempel på fåglar som kräver tillstånd är höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, gäss, vaktlar, duvor, fasaner, rapphöns, gräsänder och strutsfåglar. Exempel på fåglar som räknas som sällskapsdjur och inte kräver tillstånd är undulater, papegojor, parakiter, kanariefåglar och sebrafinkar.

Orm

Du som vill ha orm behöver ansöka om tillstånd från miljötillsynsavdelningen

Tillstånd från länsstyrelsen

För vissa sällskapsdjur behöver du även söka om tillstånd från länsstyrelsen. Till exempel då du vill ha många hundar eller hästar eller om du vill föda upp hundar, katter eller hästar. Du behöver också tillstånd om du har en yrkesmässig verksamhet, exempelvis en ridskola eller en zoobutik. Länsstyrelsen prövar din ansökan enligt djurskyddslagen. Läs mer på  länsstyrelsens sida om tillstånd för sällskapsdjur Hos Jordbruksverket kan du läsa mer om när det krävs tillstånd.

Tänk också på att vissa arter är skyddade enligt 8 kap. miljöbalken och artskyddsförordningen. Kontakta länsstyrelsen, enheten för natur- och viltärenden, om du har fler frågor om hållande av t.ex. skyddade ormar.

Grannhörande

När du skickat in din ansökan skickas ett grannhörande till dina grannar. De får då möjlighet att komma med synpunkter på djurhållningen.

Uppdaterad 8 januari 2021

Var informationen till din hjälp?