Kommunalt vatten och avlopp

Att ansluta till kommunalt vatten och avlopp

När du vill ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp ska du vända dig till Stockholm Vatten och Avfall som ansvarar för det kommunala dricksvattnet i Huddinge. De kvalitetskontrollerar vattnet dygnet runt så att det uppfyller Livsmedelsverkets regler. Hårdhetsgraden på kranvattnet i Huddinge ligger mellan 4-6° dH och är mjukt.

Kostnad och anmälan

Stockholm Vatten och Avfalls webbplats får du också all information du behöver om anslutning, förbindelsepunkter och kostnader. Där finns också blanketten Serviceanmälan för småhus och villorHär finns även kontaktvägar och mer information som handlar om kommunalt vatten och avlopp. 

Läs mer om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Kontakta kundservice

För alla frågor om kommunalt vatten och avfall? Kontakta kundservice på Stockholm Vatten och Avfall . 

Uppdaterad 8 januari 2019

Var informationen till din hjälp?