Kommunalt vatten och avlopp

När du vill ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp ska du vända dig till Stockholm Vatten och Avfall som ansvarar för det kommunala dricksvattnet i Huddinge.

Stockholm Vatten och Avfall kvalitetskontrollerar vattnet dygnet runt så att det uppfyller Livsmedelsverkets regler. Hårdhetsgraden på kranvattnet i Huddinge ligger mellan 4-6° dH och är mjukt.  

Kostnad och anmälan

Stockholm Vatten och Avfalls webbplats får du också all information du behöver om anslutning, förbindelsepunkter och kostnader. Där finns också blanketten Serviceanmälan för småhus och villorHär finns även kontaktvägar och mer information som handlar om kommunalt vatten och avlopp. 

Läs mer om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Kontakta kundservice

För alla frågor om kommunalt vatten och avfall? Kontakta kundservice på Stockholm Vatten och Avfall . 

Vad gör jag med min gamla avloppsanordning när jag anslutit mig?

När du har anslutit din fastighet till kommunalt vatten och avlopp behöver du inte längre din enskilda avloppsanordning. Det är viktigt att du då sluttömmer din slamavskiljare och slutna tank. Du beställer själv sluttömning genom att kontakta SRV:s kundservice.  

Du väljer själv om du vill ha kvar de bortkopplade avloppsanordningarna för din fastighet, det finns inga regler som säger att du behöver ta bort dem. Efter sluttömning rekommenderar vi dock att fylla slutna tankar och slamavskiljare med jord, sand eller grus. Har man en sluten tank utan manlucka, en större öppning i tanken, måste man själv gör en öppning för att fylla den då det inte går att fylla en tank genom tömningsröret eftersom det går ned i botten. 

Vill man bli av med sin slutna tank eller slamavskiljare behöver man efter sluttömning spola tanken ren. Ta då kontakt med SRV återvinning, som tar hand om spolvattnet, andra slamtömnings eller spolaktörer får inte genomföra detta. 

Spola rent tanken - så här gör du

För att kunna spola en sluten tank behövs förutom tömningsröret en manlucka, en större öppning i tanken. Finns ingen manlucka på tanken får man själv såga upp en öppning som det går att spolar rent igenom, det krävs att man spola runt i tanken samtidigt som man suger med slamtömningsfordonet.

När tanken eller slamavskiljaren är sluttömd och spolad kan man lämna den till SRV:s anläggning i Gladö Kvarn som tar emot septiktankar och två/ trekammarbrunnar som deponiavfall.  Det kan även tillkomma tillägg för skrymmande avfall, till exempel tankar i glasfiber eller plast då dessa väger lite men kräver en arbetsinsats för att kunna hanteras. Man kan även själv dela upp tankarna i mindre delar innan man lämnar dem på återvinningsanläggningen på Gladö Kvarn. På grund av smittorisken är det viktigt att tankarna är rengjorda vid lämning.  

Läs mer i  SRV:s prislista.

Observera att priserna är angivna exklusive moms.

Uppdaterad 21 juni 2023

Var informationen till din hjälp?