Utbyggnad av vatten och avlopp i fritidsområden

När ett fritidshusområde anpassas till permanentboende så måste fastighetsägare ansluta sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet för att kunna utnyttja den nya byggrätten som träder i kraft.

Har du en godkänd enskild avloppsanläggning så kan du utnyttja den innan anslutning sker till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Kontrollera med miljötillsynsavdelningen om den befintliga anläggningen uppfyller kraven för avloppsrening för ditt hus.  

Läs mer om vad som gäller för enskilt avlopp

VA-utbyggnadsprogram för Huddinge kommun

Var kommer det byggas ut?

I Huddinges Översiktsplan 2030 står det vilka områden som ska fortsätta att vara fritidsområden och vilka vi väljer att anpassa.

Översiktsplan 2030

Läs mer om avloppsvatten och ledningsnät på Stockholm Vatten och Avlopps webbplats

Uppdaterad 21 juni 2023

Var informationen till din hjälp?