Enskilt vatten och avlopp

Om du ska installera ett enskilt avlopp måste du ha tillstånd från kommunen. I Huddinge gäller generellt hög skyddsnivå för enskilt avlopp enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17). Det innebär att vi har höga krav på att ditt enskilda avlopp utformas så att det inte är en risk för miljön eller hälsan.

Ta reda på om ditt enskilda avlopp uppfyller kraven på rening för ditt hus. På avloppsguidens test för avlopp kan du läsa om vad som gäller. 

Havs- och vattenmyndighetens webbplats hittar du mer information om vilka regler som gäller för enskilda avlopp.  

Tillsyn av enskilda avlopp 

I Huddinge kommun finns cirka 1 500 enskilda avlopp som miljötillsynsavdelningen regelbundet granskar för att motverka att bristfälliga avlopp förorenar dricksvatten och skadar miljön. Alla avloppsanordningar ska vara godkända och uppfylla de miljökrav som gäller. Tillsyn av enskilda avlopp kostar 8 010 kronor enligt 2023 års taxa. Läs mer om tillsyn för enskilda avlopp 2023. 

Installera eget avlopp

Så här installerar du eget avlopp steg för steg. Tänk på att du måste ansöka om tillstånd för enskilt avlopp på din fastighet.

Ansluta Attefallhus/komplementbyggnad till vatten och avlopp

När du ska ansluta ditt Attefallshus eller komplementbostad till kommunalt vatten och avlopp måste du anmäla det till Stockholm Vatten och Avfall. Om du ska ansluta ditt Attefallshus eller komplementbostad till den egna avloppsanordningen anmäler du det till Huddinge kommun. Läs mer vad som gäller och gör din anmälan. 

Vill du lämna ett klagomål?

Om du upptäcker att ett enskilt avlopp är bristfälligt, till exempel på grund av bräddning, stank eller synliga utsläpp till vattendrag, kan du anmäla det till oss.

Här kan du anmäla klagomål.

Om du har klagomål på det kommunala vatten- och avloppsnätet ska du vända dig till Stockholm Vatten och avfall.

Egen brunn

Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som har egen brunn.

Uppdaterad 14 mars 2023

Var informationen till din hjälp?