Översvämning

Information från MSB

informationsfilmen från MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, finns konkreta råd hur du gör vid en översvämning. I faktafoldern från MSB, Så skyddar du din fastighet vid översvämningar hittar du också mer information. För att se aktuell status på vattennivåerna just nu se vidare i kartan visar hur vattennivåerna ser ut nu.

Översvämning inomhus

Om du har översvämning inomhus och inte tror att det beror på stopp i ditt eget avlopp ska du ringa Stockholm Vatten och Avfall, telefon 08-522 131 00. Om läget är akut och det är helg, kväll eller natt ska du ringa Stockholm Vatten och Avfalls journummer: 08-454 25 70.

Om du tror att översvämningen beror på ett stopp i ditt avlopp ska du kontakta din hyresvärd eller fastighetsägaren. 

Översvämning utomhus

Om det uppstår kris vid höga flöden i vattendrag och risk för att egendom skadas, till exempel bostadshus, kontakta Räddningstjänsten på telefon 114 14. 

Översvämningar på grund av dagvattenproblem,  regnvatten, på kommunens gator ska felanmälas till Servicecenter på dagtid. För akuta ärenden på kvällar, nätter och helger, kontakta Räddningstjänsten på 11414. Räddningstjänsten har kontakt med kommunens jourgrupp för vidare hantering. 

Ansvar vid en översvämning

Det är du som fastighetsägare som har ansvar att skydda dig själv och din egendom. Följ SMHI:s prognoser och varningar om vattennivån höjs.

Uppdaterad 2 november 2020

Var informationen till din hjälp?