Översvämning

Översvämning inomhus

Om du har översvämning inomhus och inte tror att det beror på stopp i ditt eget avlopp ska du ringa SVOA, Stockholm Vatten och Avfall. 

  • Under kontorstid ska du ringa 08-522 131 00

  • Övriga tider vid akuta ärenden ska du ringa Stockholm Vatten och Avfalls journummer: 08-454 25 70.

Om du tror att översvämningen beror på ett stopp i ditt avlopp ska du istället kontakta din hyresvärd eller fastighetsägaren. 

Kontakt och felanmälan till Stockholm Vatten och Avfall

Översvämning utomhus

Om det uppstår kris vid höga flöden i vattendrag eller vid översvämningar på grund av dagvattenproblem eller regnvatten ska detta felanmälas till Servicecenter digitalt eller genom att ringa 08-535 300 00.

Om problemet är akut efter kontorstid kontaktas alltid Räddningstjänsten på 112. Räddningstjänsten tar sedan direkt vidare kontakt med jouren inom Huddinge kommun. 

Felanmälan Huddinge kommun

Ansvar vid en översvämning

Det är du som fastighetsägare som har ansvar att skydda dig själv och din egendom. Följ SMHI:s prognoser och varningar om vattennivån höjs.

Information från MSB

informationsfilmen från MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, finns konkreta råd hur du gör vid en översvämning. I faktafoldern från MSB, Så skyddar du din fastighet vid översvämningar hittar du också mer information. För att se aktuell status på vattennivåerna just nu se vidare i kartan visar hur vattennivåerna ser ut nu.

Frågor och svar om översvämning

Uppdaterad 8 september 2022

Var informationen till din hjälp?