Hjälp och stöd

Huddinge kommun samarbetar med frivilliga organisationer och samfund i Huddinge för att du som är äldre eller i riskgrupp ska få den hjälp som du behöver. Även du som upplever andra problem på grund av den rådande situationen kan få olika typer av stöd.

Insatser för socialt särskilt utsatta under coronapandemin

Uppdaterad 29 juni 2021