Hjälp och stöd

Huddinge kommun samarbetar med frivilliga organisationer och samfund i Huddinge för att du som är äldre eller i riskgrupp ska få den hjälp som du behöver. Även du som upplever andra problem på grund av den rådande situationen kan få olika typer av stöd.

Uppdaterad 31 mars 2021