Företag och utförare

Huddinge kommun följer löpande utvecklingen av coronavirusets effekter och den extraordinära situationen för många företag just nu. Här finns information för dig som är företagare.

Huddinge kommun har beslutat om flera åtgärder för att underlätta för företagen. Syftet med åtgärderna är att stärka företagens likviditet och skapa ökad flexibilitet.

Huddinges åtgärder för företagare

Mer information

www.verksamt.se finns samlad och uppdaterad information från myndigheter om coronaviruset och covid-19. Där kan du läsa om bland annat:

  • Anstånd med betalning av skatt
  • Korttidspermittering
  • Finansiellt stöd från Riksbanken
  • Sjuklönekostnader
  • Tillfälligt slopat karensavdrag och avskaffat läkarintyg
  • Smittbärarpenning
  • Planeringsstöd för bortfall av personal och leveranser
  • Allmänna sammankomster och tillställningar

Vid behov av finansiering är en väg att gå www.almi.se.

Uppdaterad 6 maj 2021

Var informationen till din hjälp?