Gymnasieskola och vuxenutbildning

Huddinge kommuns gymnasie- och vuxenutbildning, liksom kommunens övriga verksamheter, följer och agerar i enlighet med ansvariga myndigheters rekommendationer.

Utbildning vid gymnasie- och vuxenutbildning

Mer information

Skolverket har samlat information om undervisning i samband med coronaviruset.

Uppdaterad 21 december 2020