Vård och omsorg

Huddinge kommuns verksamheter inom vård- och omsorg, liksom kommunens övriga verksamheter, följer och agerar i enlighet med ansvariga myndigheters rekommendationer.

Smitta och smittspridning

Skyddsutrustning

Besök i våra verksamheter

Övrigt

Mer information 

  • Har du svåra symtom, kontakta 1177 Vårdguiden.
  • För allmän information om coronaviruset och covid-19, ring det nationella informationsnumret 11313 eller gå in på folkhalsomyndigheten.se.
  • På krisinformation.se finns ansvariga myndigheters information om coronaviruset och covid-19 samlad. Här kan du också få råd om hur du förklarar och pratar med barn om viruset.

Uppdaterad 11 oktober 2021

Var informationen till din hjälp?