Begränsningsförordningen

Sedan den 4 mars 2021 har kommuner möjligheten att införa vistelseförbud på vissa offentliga platser för att minska risken för smittspridning.

Pandemilagens begränsningsförordning ger Huddinge kommun möjlighet att stänga platser om det finns påtaglig risk för trängsel. Det kan till exempel handla om en park, badplats eller liknande. För att fatta ett beslut om förbud kräver lagen att samråd ska ske med smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Vi stänger bara en plats om vi inte har några andra alternativ. 

Det är allas personliga ansvar att följa restriktionerna, hålla avstånd och undvika trängsel så att vi kan fortsätta ha tillgång till våra parker och andra platser. Personer som vistas på ett område där förbud råder riskerar böter.

Platser som inte omfattas

Platser där det bedrivs näringsverksamhet eller offentlig verksamhet av mer betydande omfattning, till exempel köpcentrum eller bibliotek, omfattas inte av begränsningsförordningen. Kommunen kan inte heller utfärda förbud på platser som främst används för förflyttning, till exempel gågator eller bilvägar.

Mer information om begränsningsförordningen

Vill du veta mer om hur begränsningsförordningen fungerar och hur lagen är formulerad, hittar du en sammanställning hos Sveriges kommuner och regioner.

Uppdaterad 21 maj 2021

Var informationen till din hjälp?