Motverka smittspridning

Skydda dig och andra från smitta genom att följa myndigheternas rekommendationer. Då bidrar du till att rädda liv.

  • Ett enkelt sätt att bidra till att rädda liv är att hålla ett avstånd på 1-2 meter till varandra, så ofta vi kan. 

  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon samt undvik nära kontakt med sjuka människor.

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.

  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

  • Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du inte gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

  • Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

  • Testa dig vid misstanke om covid-19.

  • Har du varit utomlands ska du testa dig för covid-19 vid återkomst till Sverige om du varit någon annanstans än i de nordiska länderna.

  • Iaktta de allmänna råden när du reser kollektivt. Res gärna med kollektivtrafiken vid tider då det inte är rusning. Gå, cykla eller använd andra alternativa färdsätt.

Uppdaterad 14 juli 2021

Var informationen till din hjälp?