Motverka smittspridning

Skydda dig och andra från smitta genom att följa myndigheternas rekommendationer. Då bidrar du till att rädda liv.

  • Ett enkelt sätt att bidra till att rädda liv är att hålla ett avstånd på 1-2 meter till varandra, så ofta vi kan. 

  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon samt undvik nära kontakt med sjuka människor.

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.

  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

  • Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du inte gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

  • Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

  • Testa dig vid misstanke om covid-19.

  • Du bör begränsa dina nära kontakter med andra så långt som möjligt. Självklart finns det inget som hindrar att du går ut och promenerar, men du bör låta bli att åka buss och tunnelbana, handla i butiker eller vistas i lokaler där det finns många människor samtidigt. 

  • Avstå från onödiga resor. 

  • I första hand bör du gå, cykla eller använda andra färdmedel än kollektivtrafik. Den som behöver resa kollektivt eller med andra allmänna färdmedel bör välja alternativ där det går att boka en sittplats. Resor med färdmedel där det inte går att boka plats, exempelvis spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar, bör undvikas. Läs mer på SL:s webbplats.

Uppdaterad 9 november 2020