Äldreboenden öppnar för besök

20-09-30

Nyhet

Den 1 oktober öppnar Huddinges äldreboenden för besök igen. Även om besöksförbudet nu tas bort är det viktigt att fortsätta vara försiktig när det gäller kontakt med äldre.

Det har varit några tuffa månader sedan det nationella besöksförbudet på äldreboenden infördes av regeringen den 1 april för att minska smittspridningen av det nya coronaviruset.

– Många har inte träffat sina nära och kära på väldigt länge och vi är tacksamma för allas tålamod under den här utmanande tiden. Nu är det viktigt att alla tar ansvar och följer de restriktioner som fortfarande råder, säger Malin Svahn Schenström, verksamhetschef äldreomsorgen.

Vi är fortfarande mitt i en pandemi och behöver även i fortsättningen hjälpas åt för att minimera risken för smittspridning även efter att besöksförbudet tas bort.

För att fortsätta kunna erbjuda ett så tryggt och säkert boende som möjligt har vi tagit fram särskilda rutiner och förhållningsregler baserat på Socialstyrelsens föreskrifter och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Det här gäller för dig som vill besöka våra äldreboenden efter den 1 oktober:

Stanna hemma om du känner dig sjuk

För allas säkerhet ber vi dig stanna hemma om du känner dig sjuk även om du bara har lindriga symtom.

Håll god handhygien

Det är viktigt att fortsätta vara noga med handhygien och tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Det finns möjlighet till både handtvätt och handsprit i anslutning till enheten.

Håll avstånd

Riktlinjerna att hålla två meters avstånd gäller fortfarande. Följ de anslag som finns om max antal personer i hissar och hisshallar. Om du behöver ha kontakt med personalen när du är på besök ber vi dig använda telefon eller din anhörigas trygghetslarm. Sök inte upp personal själv i allmänna utrymmen.

Vistas inte i de gemensamma utrymmena

Vid besöket får ni inte vistas i de gemensamma utrymmena, utan endast i den boendes lägenhet eller utomhus. Därför vill vi också att ni tar med er eget fika. Vi rekommenderar att ta en promenad eller umgås utomhus om det är möjligt.

Använd visir och munskydd

Vi rekommenderar att använda visir eller munskydd vid besöket. Det finns engångsvisir och munskydd att låna vid besöket. Det kommer finnas anvisningar hur ni använder skyddsutrustningen på ett säkert sätt vid ingången till enheten. Det går bra att ta med egen skyddsutrustning.

Var uppmärksam på symtom

Var uppmärksam på symtom efter ditt besök. Om du utvecklar symtom efter ett besök ber vi dig kontakta enhetschefen på boendet alternativt personal på enheten om det sker på en helg. Detta för att det kan bli aktuellt med smittspårning.

Säkra mötesplatser stänger

Våra säkra mötesplatser som ställts upp under besöksförbudet upphör från och med 1 oktober och går inte att boka efter det datumet.

 

Uppdaterad 30 september 2020