Anpassningar i kommunens skolor med anledning av covid-19

20-06-04

Nyhet

Efter att ha fått frågor om hur skolorna arbetar för att minska risken för smittspridning, framför allt i skolrestauranger, vill vi förtydliga vilka riktlinjer som gäller. Huddinge kommuns skolor följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för skolrestauranger.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör följande åtgärder vidtas av skolrestauranger för att minska risken för smittspridning:

  • Personal ska inte gå till jobbet om de känner sig sjuka med symtom som snuva, hosta eller feber.

  • Hålla rent enligt ordinarie hygienrutiner i kök och servering.

  • Se till att alla matgäster kan tvätta händerna före måltiden, gärna med tvål, vatten och pappershandduk och/eller handsprit.

  • Organisera serveringen så att personal och elever inte behöver trängas på liten yta vid exempelvis köer, bufféservering och vid bordsplacering.

Det finns tydliga rutiner för att minska risken för smittspridning i våra verksamheter, och varje skola ser över möjligheterna för att göra nödvändiga anpassningar utifrån sina förutsättningar.

- Under den här krisen har våra skolor gjort ett fantastiskt jobb för att anpassa sig till gällande rekommendationer. Däremot är det viktigt att vi i det här läget, när situationen lugnat ned sig något, betonar vikten av att vi håller i och håller ut, och vi aktualiserar därför frågan med våra verksamheter igen, säger Anna-Karin Mäntylä, verksamhetschef grundskola.

Utöver att göra nödvändiga anpassningar i skolrestaurangerna så ser varje skola över möjligheterna att begränsa social samvaro för att minska risken för smittspridning.

Rekommendationerna och riktlinjerna ovan gäller även för kommunens förskolor.

Uppdaterad 4 juni 2020

Var informationen till din hjälp?