Balingsnässkolan öppnar för åk 9 från och med den 9 november

20-11-09

Nyhet

Från och med måndagen den 9 november kommer Balingsnässkolan åter öppna för elever i årskurs 9 efter att hållit stängt med anledning av risk för smittspridning av covid-19.

Beslutet om att öppna skolan för årskurs 9 har fattats utifrån att eleverna inte har varit i skolan under två veckors tid och därmed inte utsatts för smittrisk. I samråd med Smittskydd Stockholm gör barn- och utbildningsförvaltningen därför bedömningen att det är säkert för eleverna i årskurs 9 att återgå till skolan.

Under måndagen kommer eleverna i årskurs 9 att mötas upp och ha ett anpassat schema. Detta så att skolan kan fånga upp tankar och frågor kring veckan som gått, hur distansundervisningen har fungerat samt planera för den fortsatta undervisningen.

Uppdaterad 9 november 2020