Besöksförbud på våra äldreboenden

20-03-31

Nyhet

Regeringen beslutade den 30 mars om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet träder i kraft den 1 april.

Skälet är att de som bor på landets äldreboenden är de som i allra högst utsträckning behöver skyddas från coronaviruset.

Huddinge har sedan tidigare infört besöksstopp på samtliga äldreboenden för att skydda de mest utsatta grupperna som är extra känsliga för infektioner. Från och med den 1 april gäller besöksförbud.

Undantag från förbudet får göras i enskilda fall om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten. 

I Huddinge görs endast undantag för besök till dem som befinner sig i livets slutskede. Kontakta alltid enhetschefen på boendet för en dialog om ett undantag är möjligt att göra. 

Förbudet gäller till och med den 30 juni.

Uppdaterad 31 mars 2020

Var informationen till din hjälp?