Besöksförbudet på äldreboenden hävs

20-09-16

Nyhet

Regeringen har beslutat att det nationella besöksförbudet på äldreboenden hävs från och med 1 oktober.

Sedan den 1 april har besöksförbudet gällt på landets samtliga äldreboenden. Besöksförbudet infördes för att förhindra smittspridningen av coronaviruset på äldreboenden. Förbudet har förlängts vid två tillfällen.

Regeringens beslut grundar sig på att smittspridningen i samhället har minskat vilket gör att förbudet inte länge behövs. Socialstyrelsen har haft i uppdrag att ta fram föreskrifter som kan ersätta besöksförbudet.

Huddinge kommuns äldreboenden kommer nu börja förbereda sig för att möjliggöra säkra besök inne på boendena utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Även besökare har ett stort ansvar att förhindra smittspridning på äldreboenden och det är viktigt att alla fortsätter följa allmänna råd och rekommendationer.

När förberedelserna är klara kommer vi att uppdatera informationen till berörda.

Uppdaterad 30 september 2020