Mycket hög risk för samhällsspridning av coronavirus i Sverige

20-03-11

Nyhet

Folkhälsomyndigheten höjde under tisdagen risknivån för coronaviruset till mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. De uppmanar nu alla som har symtom på luftvägsinfektion – även lindriga – att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Huddinge kommun följer fortsatt rekommendationen att skolor och förskolor har öppet som vanligt.

Huddinge kommun följer utvecklingen av coronaviruset och håller sig till de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren ger.

För att minska risken för smittspridning är Folkhälsomyndighetens rekommendationer i dagsläget:

  • Alla med symtom på luftvägsinfektion – även lindriga – uppmanas att avstå sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och privatlivet.

  • Det är särskilt viktigt att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till arbetet om de får symptom på luftvägsinfektion.

  • Anhöriga bör undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden – och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.

Följande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten gäller fortfarande:

  • Skolor och förskolor håller öppet som vanligt.

  • Friska medarbetare arbetar som vanligt.

  • Den som har symtom såsom hosta, andningssvårigheter eller feber stannar hemma och kontaktar 1177 Vårdguiden via telefon och berättar om symtomen.

  • Den som har allmänna frågor ringer 113 13.

Aktuell information om Coronaviruset finns samlad här.

Uppdaterad 11 mars 2020

Var informationen till din hjälp?