Det här gäller vid besök på kommunens boenden i jul

20-12-22

Nyhet

Vi förstår att många vill träffa sina nära och kära under julhelgen. För att alla ska få möjligheten att komma på besök på våra boenden ber vi dig följa våra rutiner.

Smittspridningen av covid-19 ökar fortfarande över hela landet. Vi behöver även fortsättningsvis hjälpas åt för att minimera risken för smittspridning av covid-19.

De nya restriktionerna påverkar i dagsläget inte besök på Huddinges olika boenden, och vi hoppas att vi kommer kunna fortsätta ta emot besökare.

Nu närmar sig julen och många vill träffa sin nära och kära. Vi vill därför förtydliga våra besöksrutiner för att göra allt vi kan för att minska smittspridningen. Och för att fortsätta kunna erbjuda ett så tryggt och säkert boende för våra kunder och brukare.

Här är några saker du ska tänka på när du besöker våra boenden så här i juletid:

  • Ring boendet innan ditt besök.
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
  • Håll god handhygien.
  • Håll avstånd.
  • Vistas inte i de gemensamma utrymmena.
  • Använd visir och munskydd.
  • Var uppmärksam på symtom.

Personalen använder munskydd och visir

Region Stockholm har uppdaterat rekommendationerna vad gäller skyddsutrustning. Det innebär att våra medarbetare på alla boenden nu använder munskydd och visir under hela sitt arbetspass, även i personalutrymmen. Detta är ytterligare ett steg att förebygga vårdrelaterad smitta av covid-19 och minska risken för av smittspridningen inom vård och omsorg.

Uppdaterad 22 december 2020