Fler lättnader för Huddinges näringsliv

20-05-19

Nyhet

Uteserveringar, matvagnar och torghandel ska inte behöva betala avgift för sin verksamhet för mars till och med december 2020. Butiker ska också enklare kunna flytta delar av sin verksamhet utomhus. Detta för att underlätta för de som drabbats hårt av coronapandemin.

Samhällsbyggnadsutskottet fattade beslut om detta idag den 19 maj. Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige den 8 juni.

Huddinge kommun beslutade i mars om flera åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet som drabbats hårt av den pågående corona-pandemin. Flera åtgärder har redan genomförts. Dagens beslut innebär att en tillfällig befrielse av avgift föreslås för uteserveringar, matvagnar, torghandel och jämförbar verksamhet under perioden 1 mars till 31 december 2020.

Åtgärden är också ett sätt för kommunen att bidra till minskad trängsel i butiker och därmed minskad risk för smittspridning. Detta genom att fler tillåts ha viss försäljning utomhus.

– En minskad risk för smittspridning är bra både för Huddingeborna och samhället i stort, och där har vi alla ett ansvar att bidra. Vi kommer fortsatt att arbeta hårt för att hitta sätt för att underlätta för våra lokala företag att ta sig igenom krisen, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande, Huddinge kommun.

Det tillfälliga avsteget från taxan innebär en minskad intäkt för kommunen på cirka 200 000 kr under 2020. De företag som redan betalat in avgift för perioden föreslås bli krediterade.

– Genom lättnader i taxan hoppas vi kunna bidra till att fler näringsidkare ska kunna fortsätta med sin verksamhet, säger Nicholas Nikander (L), ordförande i samhällsbyggnadsutskottet, Huddinge kommun.

Mer information om Huddinges åtgärder för företagare

Läs mer på huddinge.se/corona.

Uppdaterad 19 maj 2020

Var informationen till din hjälp?