Fler medarbetare aktuella för provtagning av covid-19

20-06-09

Nyhet

Nu kan fler medarbetare än tidigare erbjudas provtagning om de är hemma med symtom som hosta, snuva, halsont och/eller feber/sjukdomskänsla i mer än 24 timmar, men där det är osäkert på om det är covid-19.  

Provtagningen handlar om att ta reda på om våra medarbetare som har symtom bär på covid-19 eller inte, med syfte att de snabbare ska kunna komma tillbaka i arbete. Testen distribueras och hanteras av Region Stockholm.

Tidigare har vi erbjudit provtagning till medarbetare inom vård och omsorg, men nu omfattas alla medarbetare om om de är hemma med symtom som hosta, snuva, halsont och/eller feber/sjukdomskänsla i mer än 24 timmar, men som är osäkra på om det är covid-19.  

Oavsett provresultat måste alla medarbetare vara symtomfria innan de börjar arbeta igen. Om våra medarbetare får ett positivt provsvar (påvisad covid-19) gäller att de måste varit helt feberfria under minst två dygn och känna sig frisk innan de återvänder till sin arbetsplats. Medarbetare ska ha varit hemma minst sju dagar från dagen de fick symtom.

 

Uppdaterad 9 juni 2020

Var informationen till din hjälp?