Flera verksamheter stänger med anledning av de skärpta restriktionerna

20-12-19

Nyhet

Den 18 december lämnade regeringen besked om ytterligare skärpta restriktioner inför jul- och nyårshelgen. Som en följd av restriktionerna stänger Huddinge kommun bland annat idrottsanläggningarna och samtliga bibliotek. Stängningen gäller från och med lördag 19 december till och med den 24 januari, 2021.

Lördag den 19 december beslutade Huddinge kommun om att stänga kultur- och idrottsverksamheter enligt nedan:

  • Huddingehallen stänger all verksamhet inklusive skolsim och simskola till den 24 januari.
  • Samtliga bibliotek är stängda till den 24 januari.
  • Alla idrottsanläggningar och lokaler för idrotts- och kulturverksamhet stänger till den 24 januari.
  • Allmänhetens åkning inklusive utomhusplanen i Visättra stänger till den 24 januari.
  • Rådsparken stänger all sin inomhusverksamhet, inklusive toaletter och kiosk till den 24 januari.
  • Fullersta Gård inklusive Konstverkstan stänger till den 24 januari.
  • Alla fritidsgårdar stänger till den 24 januari, men fortsätter med digital verksamhet på @unghuddinge och viss utomhusverksamhet.

Smittskyddsläkaren i Stockholm uppmanar att alla invånare i länet ska avstå från all organiserad uteträning fram till och med 24 januari med anledning av den allvarliga smittspridningen. Det gäller även yngre barn och ungdomar. Läs mer: Organiserad utomhusträning bör just nu undvikas | Vårdgivarguiden (vardgivarguiden.se)

Beslut fattas löpande och i samråd med övriga Stockholmskommuner om övrig kommunal verksamhet. Informationen kommer att uppdateras löpande under de närmaste dagarna.

Servicecenter fortsatt öppet

För att säkerställa Huddingebornas tillgång till information och stöd, samt tillgång till datorer och skrivare, är kommunens Servicecenter på Patron Pehrs väg 6 fortsatt öppet. För närvarande enbart förbokade besök.

Mer information om de nya restriktionerna

Ytterligare åtgärder för att bromsa smitta och skydda hälsa — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se

Regeringen skärper restriktionerna inför julhelgen - Krisinformation.se

Uppdaterad 23 december 2020