Huddinge inför flexibel skolstart för att minska trängsel i kollektivtrafiken

20-07-15

Nyhet

Huddinge deltar i en regional satsning om flexibel skolstart på gymnasieskolorna för att minska trängseln i kollektivtrafiken. I Stockholms län pendlar 48 procent av länets elever till en annan kommun. I Huddinge förekommer både in- och utpendling av gymnasieelever i stor omfattning. En åtgärd för att minska trängseln i kollektivtrafiken är en så kallad flexibel skolstart.

Oro inför höstens skolstart

Det finns en oro bland flera aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen (SSR) för att höstens skolstart kommer att skapa trängsel i kollektivtrafiken då gymnasieundervisningen i höst ska bedrivas på plats. Störst påverkan tros det bli om morgnarna.

Huddinge kommun tar ansvar

I förslaget om regional inriktning ingår att sprida starttiderna på skoldagen för att minska toppbelastningen i kollektivtrafiken.

– Vi vill ta vårt ansvar i den mån det är möjligt för att minska belastningen i kollektivtrafiken och på så sätt fortsätta bidra till att minska smittspridningen av covid-19 även i höst. Därför har alla Huddinges gymnasierektorer fått i uppdrag att se över om det går att justera starttiderna inför höstterminen, säger Patrik Forshage, gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör i Huddinge kommun.

Huddinge kommun deltar tillsammans med Stockholms stad, Länsstyrelsen/Samverkan Stockholmsregionen, StorSthlm och trafikförvaltningen i Region Stockholm i en regional inriktning för att minska trängsel i kollektivtrafiken med tonvikt på gymnasieskolan som totalt omfattar cirka 80 000 elever i Stockholms län.

Uppdaterad 20 juli 2020