Huddinge kommun stänger vissa verksamheter

20-03-14

Nyhet

Från och med måndag den 16 mars stänger vi alla våra seniorträffar, dagverksamhet för äldre och växelvård med anledning av coronaviruset covid-19. Dessutom införs restriktioner för besök på våra boenden.

Beslutet att stänga alla seniorträffar, dagverksamhet och all planerad växelvård gäller tills vidare och införs för att minska risken för smitta.

Restriktioner för besök för alla våra boenden

För att skydda de mest utsatta grupperna har Huddinge kommun också infört restriktioner för besök för alla våra boenden. Beslutet gäller tills vidare. Om man som anhörig vill besöka ett av våra boenden ska man kontakta enhetschefen på boendet för att få beslut om besöket är lämpligt.

Vi följer noga utvecklingen av coronaviruset och agerar enligt rekommendationer från ansvariga myndigheter, som Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm.

Uppdaterad 14 mars 2020

Var informationen till din hjälp?