Huddinges förskolor och skolor håller öppet

20-03-12

Nyhet

På torsdagskvällen meddelande utbildningsminister Anna Ekström att det i nuläget inte är aktuellt med en generell stängning av svenska förskolor och skolor. Huddinges förskolor, grund- och gymnasieskolor samt vuxenutbildning håller fortsatt öppet.

På torsdagskvällen meddelande utbildningsminister Anna Ekström att det i nuläget inte är aktuellt med en generell stängning av svenska förskolor och skolor, men att regeringen har tagit fram ett förslag på en förordning som möjliggör för verksamheterna att omorganiseras eller eventuellt stängas om de inte kan fungera. Ett beslut om att stänga en förskola eller skola fattas av huvudman, det vill säga inte av rektor, utifrån att verksamheten av olika anledningar inte kan bedrivas. Skälen till det kan till exempel vara ett stort personalbortfall, icke fungerande transporter eller att Smittskydd Stockholm bedömer att ett område måste avgränsas.

- Nu är det viktigt att vi fokuserar på kontinuitetsplanering och hur vi på bästa sätt kan organisera oss så att vi kan samverka mellan enheter och områden för att säkerställa att vi kan fortsätta bedriva verksamhet. Vi följer utvecklingen noga och vidtar nödvändiga åtgärder utifrån ansvariga myndigheters rekommendationer och beslut, säger kommundirektör Camilla Broo.

Uppdaterad 13 mars 2020

Var informationen till din hjälp?