Huge kan ge rabatt på hyran för drabbade lokalhyresgäster

20-04-27

Nyhet

Den 20 april fattade kommunfullmäktige beslut om avsteg från Huges bolagsordning, vilket möjliggör tillfälliga hyresreduceringar till enskilda näringsidkare. Huge kan nu erbjuda rabatt på hyran till lokalhyresgäster som drabbats av coronakrisen.

Sedan tidigare finns också bland annat möjligheten att få anstånd med hyran och att själv bestämma över öppettider.

Så här fungerar hyresreduceringen:

  • Hyresrabatter kommer att erbjudas vissa utsatta branscher som sällanköpshandel, hotell och restaurang.

  • Hyresrabatterna är tillfälliga och erbjuds i tre månader, april-juni. Det går att ansöka om hyresrabatt i efterhand för april månad.

  • Varje ansökan om hyresrabatt prövas enskilt.

  • Lokalhyresgäster som beviljas rabatt får en hyressänkning på upp till 50 procent på den fasta delen av hyran.

  • För att kunna få hyresrabatt ska lokalhyresgästen visa att företagets ekonomi har försämrats till följs av coronakrisen, genom att till exempel redovisa omsättning.

  • Eventuellt obetalda hyror innan april kommer att vägas in vid genomgång av ansökan om hyresrabatt.

  • Överenskommelse om hyresreducering kommer att läggas som ett tilläggsavtal till det befintliga hyresavtalet.

För mer information, se Huge Bostäders webbplats.

Uppdaterad 27 april 2020

Var informationen till din hjälp?