Information till företag med anledning av coronaviruset

20-03-18

Nyhet

Huddinge kommun följer löpande utvecklingen av coronavirusets effekter och den extraordinära situationen för många företag just nu. Informationsflödet är omfattande och ny information från myndigheter kommer dagligen.

www.verksamt.se finns samlad och uppdaterad information från myndigheter om coronaviruset och covid-19. Här kan du läsa om bland annat:

  • Anstånd med betalning av skatt

  • Korttidspermittering

  • Finansiellt stöd från Riksbanken

  • Sjuklönekostnader

  • Tillfälligt slopat karensavdrag och avskaffat läkarintyg

  • Smittbärarpenning

  • Planeringsstöd för bortfall av personal och leveranser

  • Allmänna sammankomster och tillställningar

Vid behov av finansiering är en väg att gå www.almi.se.

Vi vill fortsätta ha frekvent kontakt med er företagare i kommunen för att skapa ökad förståelse för situationen. Inom kort kommer vi därför skicka ut frågor till Företagarpanelen om nuläget, för att inhämta information som kan vara av betydelse. Om ni inte redan är anslutna till Företagarpanelen, anmäl er gärna på www.huddinge.se/foretagarpanelen.

Vi kommer återkomma med mer information. Hör gärna av er om ni har några frågor eller om ni har information ni vill delge oss direkt. Våra kontaktuppgifter hittar ni här.

Pia Forsberg med medarbetare på näringslivssektionen

Uppdaterad 19 mars 2020

Var informationen till din hjälp?