Inställt studentfirande – beslutet kvarstår

20-05-06

Nyhet

Huddinge kommun håller fast vid beslutet om att inte ordna studentfirande och studentutspring våren 2020. De allmänna rekommendationerna för att förhindra smittspridning innebär att det i dagsläget inte finns förutsättningar för studentfirande i någon form.

Denna nyhet innehåller instruktioner som har ändrats

Sedan denna nyhet publicerades har nya beslut fattats om att ändå genomföra klassvisa firanden. 

21517703-swedish-graduation-cap-600px.jpg

Istället hoppas kommunen kunna bjuda in vårens studenter att komma tillbaka för ett välförtjänt firande efter sommaren, om förutsättningarna då har förändrats till det bättre. 

– Tillsammans med Huddinges gymnasierektorer har jag brottats med ett verkligt dilemma, säger Patrik Forshage, direktör för gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen i Huddinge kommun. 

– Våra gymnasiestudenter är sannerligen värda att firas med buller, bång och festligheter. Men covid-19 är en fråga om liv och död, och genvägar, undantag eller förbiseenden i fråga om minsta risk för smittspridning kan få de allra allvarligaste konsekvenser. Vi har inte kunnat hitta sätt att organisera utspring eller firanden ens i liten skala som lever upp till Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer, fortsätter Patrik.

Nya myndighetsrekommendationer

Huddinge kommun meddelade i slutet av mars att det inte kommer att kunna arrangeras studentfirande eller utspring i Huddinge kommuns gymnasieskolor.

I slutet av april presenterade Folkhälsomyndigheten och regeringen nya riktlinjer och undantag, med öppningar för möjligheten att genomföra studentfirande i liten skala om allmänna rekommendationer för att minimera risken för spridning av covid-19 kan följas. Därför har kommunen gjort en ny bedömning beträffande förutsättningarna för firanden. 

Vad måste rektor kunna garantera för studentfirande? 

Ansvaret för att garantera att studentutspring genomförs så att rekommendationerna följs, vilar på rektorerna. För att kunna överväga studentutspring krävs att rektor kan garantera att:

  • studenter och närstående kan ta sig till och från utspringet med andra sätt än med kollektiva färdmedel, 

  • alla närvarande håller två meters avstånd från varandra,

  • ingen grupp av studenter med familj och närstående är fler än 50 personer, 

  • inga individer i en sådan grupp kommer nära varandra i trappa eller port, kramas, skakar hand, eller på andra sätt kommer för nära varandra,

  • det går ordentligt med tid mellan gruppers och klassers utspring, så att inga grupper av elever eller närstående riskerar att stöta ihop med varandra inne i, utanför eller på väg till och från skolan,

  • ingen elev eller närstående kommer till utspringet med huvudvärk, halsont eller muskelvärk – utan faktiskt avstår firandet om hen har minsta symptom, 

  • ingen elev eller medarbetare deltar i utspringet om hen tillhör en konstaterad riskgrupp.

Utöver dessa utförliga restriktioner innebär det i år ett lagbrott om studenter skulle välja att åka lastbilsflak. Folkhälsomyndigheten menar också att det är ”olämpligt med större privata bjudningar även om de hålls i hemmet och utomhus”. Varken flak eller privata tillställningar är dock rektors ansvar, utan studentens och i förekommande fall dennes vårdnadshavares.

Huddinges avvägning

Huddinge kommun har konstaterat att man inte hittat några sätt att garantera att Folkhälsomyndighetens rekommendationer efterlevs, inte ens med småskaliga ceremonier och utspring. 

Därför ligger beslutet för närvarande fast att inte organisera några studentfestligheter. Betyg kommer att skickas hem i rekommenderade brev.

Motsvarande beslut har fattats av Södertälje, Haninge, Nynäshamn och Botkyrka kommuner. 

Öppnar upp för dialog med elevråd och elevkårer

Huddinge kommun kommer ha en fortsatt dialog med elevråd och elevkårer, för att se om det finns någon möjlighet att organisera mindre firanden där Folkhälsomyndighetens rekommendationer upprätthålls.

Många elever är engagerade i frågan på ett konstruktivt sätt, men hittills har de förslag som presenterats från elevhåll inte levt upp till samtliga rekommendationer.

Elevråd och elevkårer är välkomna att skicka in förslag och idéer till gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens direktör Patrik Forshage senast den 15 maj.

Alla förslag kommer att tillsammans med rektorerna bedömas utifrån att de helt säkert kan garantera att risker för smittspridning inte uppstår. Kommer det in något sådant förslag kan beslutet komma att ändras. 

Kontakt

Kontakt för elevråds och elevkårers förslag

Patrik Forshage, gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör, patrik.forshage@huddinge.se

Uppdaterad 28 maj 2020

Var informationen till din hjälp?