Läget inom vård och omsorg med anledning av covid-19

20-07-10

Nyhet

Huddinge kommun fortsätter följa händelseutvecklingen gällande covid-19. Det generella läget i verksamheterna inom vård och omsorg har förbättrats och vi har nu en mycket låg nivå av smittspridning. Det är däremot viktigt att vi alla fortsätter följa myndigheternas rekommendationer.

Antalet smittade i äldreomsorgen

Vi har under en längre tid haft konstaterade fall av covid-19 inom socialförvaltningens verksamheter. Just nu rapporterar endast 1 av 14 äldreboenden om smitta. Antalet smittade personer på våra äldreboenden fortsätter att minska.

Folkhälsomyndigheten redovisar statistik för bekräftat antal smittade av covid-19 på kommunnivå.

Bekräftade fall i Sverige (statistik med diagram och kartor)

Skyddsutrustning

Vi bedömer att tillgången till skyddsutrustning är stabil och att vi har tillräckligt med utrustning för att möta de behov som finns i verksamheterna.

Vi följer Folkhälsomyndighetens och Region Stockholms riktlinjer vad gäller skyddsutrustning. Utifrån dessa har vi tagit fram lokala rutiner och checklistor där det specificeras vilken utrustning medarbetarna ska använda vid olika vårdmoment.

Fortsatt besöksförbud på äldreboenden

Besöksförbudet på landets äldreboenden gäller i nuläget till och med 31 augusti 2020.

Huddinge kommun erbjuder särskilda mötesplatser för de som vill besöka sina anhöriga. Mötesplatsen består av en plexiglasförsedd skiljevägg med sittplatser på vardera sida.

Läs mer och boka tid för särskild mötesplats

Information till äldre

Personer från 70 år rekommenderas även i sommar att undvika nära fysiska kontakter.

Folkhälsomyndighetens information till äldre

Fortsatt besökstopp på gruppboenden

Då risken för smittspridning av coronaviruset fortfarande är hög har vi fortsatt besöksstopp på våra gruppboenden.

Uppdaterad 10 juli 2020

Var informationen till din hjälp?