Max åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

20-11-23

Nyhet

Regeringen har beslutat om att från och med 24 november begränsa antalet personer vid allmänna sammankomster till åtta personer. Syftet är att motverka smittspridningen av covid-19.

Begränsningen om åtta personer gäller för allmäna sammankomster och offentliga tillställningar, det vill säga sådant du behöver tillstånd för att anordna som till exempel en demonstration eller en konsert.  Länsstyrelsen i Stockholms län har till detta beslutat om att regeringens undantag för sittande publik med upp till 300 personer inte gäller i Stockholms län – här gäller därmed begränsningen om åtta personer även för sittande publik.

Enda undantaget är begravningar, där får maximalt 20 personer närvara.

Regeringens, liksom Huddinge kommuns hållning är att max åtta personer är en ledstjärna även i många andra sammanhang.

Utgångspunkten är att begräsningen inte ska gälla längre än fyra veckor, men beslutet kommer att omprövas kontinuerligt i nära dialog med Folkhälsomyndigheten.

Läs mer om beslutet på Regeringens webbplats

Läs vad som gäller för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster på Polisens webbplats

Uppdaterad 23 november 2020