Några kultur- och fritidsverksamheter kommer att stängas tillfälligt

20-03-26

Nyhet

Nu behöver Huddinge kommun, med anledning av coronaviruset, i första hand säkerställa våra mest samhällskritiska verksamheter. Därför kommer vi att tillfälligt begränsa öppettiderna för, och i vissa fall tillfälligt stänga, ett antal kultur- och fritidsverksamheter framöver.

Huddinge kommun följer utvecklingen kring coronaviruset noga – och följer riktlinjer och rekommendationer från ansvariga myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm.

Verksamheterna inom kultur- och fritidsförvaltningens område har en viktig samhällsfunktion. Men i den kris vi ser i dag, behöver alla Huddinge kommuns medarbetare i första hand gemensamt säkerställa tillräckligt med resurser och personal inom vård, skola och omsorg. Kommunen måste dels hantera ett större personalbortfall än normalt, dels tillfälligt förflytta viss personal till en annan arbetsplats inom kommunen. 

Framöver kommer kommunen därför behöva tillfälligt begränsa öppettiderna i vissa verksamheter och stänga vissa verksamheter tillfälligt. Detta kommer att ske stegvis. Exakt datum för förändringen kommer att meddelas på huddinge.se samt i verksamheternas egna kanaler om och när det blir aktuellt.

Har du frågor?

Här på huddinge.se håller du koll på de aktuella öppettiderna för våra olika verksamheter. Vi uppdaterar löpande om/när förändringar sker här på huddinge.se samt på respektive verksamhets sida.

Frågor om covid-19 och Huddinge kommun?

För uppdaterad information om coronaviruset och hur vi jobbar med krisen i Huddinge kommun – besök denna sida: huddinge.se/corona

Frågor om en specifik verksamhet?

Kontakta verksamheten direkt eller hör av dig till kultur- och fritidsförvaltningen med e-post till registratorn: kulturfritid@huddinge.se

Frågor om en lokalbokning?

Kontakta Fritidsbokningen på e-post: fritid@huddinge.se

Uppdaterad 26 mars 2020

Var informationen till din hjälp?