Nu har de första Huddingeborna fått vaccin mot covid-19

20-12-30

Nyhet

Nu har de första Huddingeborna fått vaccin mot covid-19. De boende på Björnkulla, Rosendalsgården och Stuvstagården var först ut i kommunen.

– Det känns jättebra att vara igång. Det är en trygghet för de boende, deras anhöriga och oss som personal, säger Mojdeh Yazdani, sjuksköterska.

Om allt går som det ska är planen att alla som bor på Huddinges äldreboenden och som vill vaccinera sig ska få göra det senast den 7 januari 2021.

När alla på våra särskilda boenden för äldre är vaccinerade är det dags för brukare på LSS-boenden, personer med hemtjänst och personlig assistans, samt personal som jobbar nära dessa grupper.

Det är Folkhälsomyndigheten som har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccin först. De som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka är först ut att få vaccin.

– Det har varit ett utmanande år och jag är så glad att vi äntligen är igång med vaccineringen mot covid-19. Jag vill dock påminna om att det är fortsatt viktigt att hålla i och hålla ut, pandemin är inte slut, säger Lotta Wigen, socialdirektör.

Restriktioner gäller fortfarande

I flera månader framöver behöver alla följa de råd och restriktioner som finns. Vaccinationerna kommer att pågå under lång tid, och tillgången till vaccin väntas vara ojämn.

Det går inte att boka tid för vaccination, varken för allmänheten eller för personer i riskgrupper. 

Läs mer

Läs mer om vaccinet mot covid-19 på 1177.se

Uppdaterad 7 januari 2021