Så här arbetar Huddinge kommun med skyddsutrustning

20-04-24

Nyhet

Huddinge följer noga utvecklingen av coronaviruset och har satt in flera olika åtgärder för att minska smittspridningen. Att säkra tillgången till skyddsutrustning är ett prioriterat område i arbetet.

Huddinge följer Folkhälsomyndighetens och Region Stockholms riktlinjer vad gäller skyddsutrustning och har tagit fram tydliga rutiner och checklistor som beskriver vilken skyddsutrustning medarbetarna ska använda när de tar hand om kunder med misstänkt eller konstaterad covid-19. Vilka skyddskläder och personlig skyddsutrustning de ska använda beror på vilket vårdmoment som ska utföras.

–Vi är måna om att våra medarbetare känner sig trygga i sitt arbete och har rätt förutsättningar att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi har sedan start haft som fokus att säkerställa att medarbetarna har tillgång till den skyddsutrustning som de behöver för de olika omvårdnadsmomenten, säger Lotta Wigen, socialdirektör.

Tillgången till skyddsutrustning

All hantering av skyddsutrustningen koordineras centralt av socialförvaltningen för att säkerställa att alla enheter har tillgång till den utrustning de behöver. Koordineringen är anpassad utifrån det rådande läget och kan snabbt ställas om ifall det behövs.

– I dagsläget finns tillräckligt med skyddsutrustning för att möta de behov som finns i våra verksamheter. Tillgången till skyddsutrustning bedöms som stabil och vi får regelbundet nya leveranser, säger Lotta Wigen.

Arbetsmiljöverket ger Huddinge rätt i frågan om skyddsutrustning

I onsdags den 22 april la fackförbundet Kommunal ett skyddsstopp på en av Huddinge kommuns enheter inom hemtjänsten. Stoppet gällde från och med klockan 13 på onsdagen och avsåg allt arbete inom en meter från en kund som är smittad eller misstänkt smittad av covid-19. Arbetsmiljöverket hävde skyddsstoppet klockan 14 samma dag.

Bakgrunden till stoppet var att Kommunal anser att medarbetare vid allt arbete inom en meter från en kund som är smittad eller misstänkt smittad av covid-19 ska använda andningsskydd med minst klass FFP2 samt långärmade rockar.

Skyddsstoppet hävdes av Arbetsmiljöverket efter att de granskat kommunens arbete. De anser att den skyddsutrustning som anges i kommunens riktlinjer stämmer väl överens med de kravnivåer som Arbetsmiljöverket anser vara nödvändiga i denna typ av arbete och att det inte finns skäl att kräva att andningsskydd FFP2 alltid ska användas.

Uppdaterad 24 april 2020

Var informationen till din hjälp?