Stöd till föräldrar

20-04-17

Nyhet

På grund av coronaviruset blir vardagen annorlunda för både barn och föräldrar och andra vårdnadshavare. Många känner oro och stress. I Huddinge erbjuder vi stöd för föräldrar och blivande föräldrar genom våra verksamheter som håller öppet som vanligt.

En pågående pandemi är en ny situation som kan skapa oro hos både barn, ungdomar och föräldrar. Vi har verksamheter som är vana att prata med föräldrar som har frågor eller oro för sina barn eller om föräldrarollen.

Agneta Hölcke, kurator på familjecentralen i centrala Huddinge vill påminna föräldrar i kommunen att det finns stöd att få för frågor eller oro kopplat till coronaviruset och dess effekter på vardagen.

– Många föräldrar har en helt annan vardag nu med nya avväganden och beslut som ska fattas kopplat till coronaviruset, vilket i sin tur kan skapa stress och oro, säger Agneta.

Föräldrar med barn i åldern 0–20 år är varmt välkomna att kontakta familjecentralerna eller kommunens enhet för råd och stöd.

Familjecentralerna – för dig med barn mellan 0 och 5 år

Kuratorerna på familjecentralerna i Huddinge erbjuder samtal till föräldrar med barn 0–5 år samt blivande föräldrar, både på telefon och ute på familjecentralerna.

Här hittar du kontaktuppgifter till kuratorerna på kommunens familjecentraler: huddinge.se/familjecentraler

Råd och stöd om barn och ungdomar

Du som har barn i åldrarna 6 till 20 år är välkommen att ringa oss för att få råd och stöd i ditt föräldraskap. Vid behov kan du boka upp till fem kostnadsfria samtal med en familjebehandlare. Vid behov använder vi oss av tolk.

I kontakten med socialtjänsten råder sekretess och samtalen med oss är kostnadsfria.

Här kan du läsa mer och hitta kontaktuppgifter till råd och stöd: huddinge.se/radochstod

 

Uppdaterad 17 april 2020

Var informationen till din hjälp?