Undantag i besöksförbudet på äldreboende för personer med antikroppar

20-07-27

Nyhet

Från och med torsdag den 30 juli kan enhetschef på respektive äldreboende göra ett undantag från besöksförbudet, för närstående som har antikroppar mot covid-19. Varje besök kommer även framöver att bedömas från fall till fall.

–  Vi vill, när det är möjligt, göra allt för att främja en aktiv och meningsfull tillvaro för de boende. Men jag vill påminna om att det är fortsatt viktigt att följa rekommendationerna om god handhygien och avstånd, säger Malin Svahn Schenström, verksamhetschef för äldreomsorgen.

Besöken ska i möjligaste mån ske utomhus. Endast när det inte är möjligt att ses ute kan ett besök i den boendes lägenhet bli aktuellt.

För att ett eventuellt besök ska kunna möjliggöras ska följande uppfyllas:

  • Testresultat, i mobil eller på papper, ska uppvisas för enhetschef på äldreboendet.
  • Det är endast positiva labbverifierade antikroppstest som kan godkännas. Så kallade snabbtest godkänns inte.
  • Giltig ID-handling ska visas.
  • Du ska vara frisk och symtomfri.
  • En besökstid ska bokas i förväg.

Även fast alla kriterier ovan är uppfyllda innebär det inte att närstående automatiskt kan genomföra ett besök. Enhetschefen bedömer och fattar beslut om ett besök är möjligt och säkert.

Kontakta äldreboendet för att få mer information och boka en tid

Om du har antikroppar mot covid-19 och kan styrka det med ett testresultat, enligt ovan, är du välkommen att ta kontakt med din närståendes äldreboende för att få veta mer.

Vad gör jag om jag inte har antikroppar mot covid-19?

Om du inte kan uppvisa ett positivt antikroppstest gäller fortfarande förbokade besök med plexiglas utomhus.

Uppdaterad 27 juli 2020