Uppdaterade riktlinjer kring skyddsutrustning

20-11-17

Nyhet

Socialförvaltningen i Huddinge kommun har beslutat att alla medarbetare som arbetar inom hemtjänsten, personlig assistans och på boenden inom äldreomsorgen, funktionshinderområdet samt socialpsykiatrin ska använda munskydd som ett komplement till visir när de arbetar hos kund.

Den nya rutinen om användning av munskydd tillsammans med visir gäller vid alla vårdmoment inom 2 meter från kund oavsett om kunden är frisk, misstänks ha eller har konstaterad covid-19 och är ett komplement till övriga riktlinjer och rutiner. 

– När smittspridningen ökar så markant i samhället just nu vill vi vidta ytterligare åtgärder för att minska smittspridningen inom våra verksamheter för att skydda både medarbetare och de som är allra skörast i samhället, säger Lotta Wigen, socialdirektör.

Basala hygienrutiner fortfarande grunden i smittskyddsarbetet

De basala hygienrutinerna och klädreglerna ska precis som tidigare alltid tillämpas. Trots att riktlinjerna ändras och munskydd införs tillsammans med visir hos alla kunder är det fortfarande de basala hygienrutinerna som är viktigast.

– Grunden i smittskyddsarbetet är att man endast är på jobbet när man är frisk, att man har god följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler i alla situationer, samt följer våra riktlinjer, säger Jörgen Norberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Uppdaterad 17 november 2020