Huddinge kommun välkomnar alla elever tillbaka till skolan

20-08-14

Nyhet

Skolstarten närmar sig och våra skolor ser fram emot att återse alla elever! På grund av det rådande läget med fortsatt smittspridning av covid-19 vidtas olika åtgärder för att skapa en trygg och säker skoldag för både elever och personal.

Efter en vår med distansundervisning kommer Huddinges gymnasieskolor, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, åter öppna upp för undervisning i skolans lokaler.

För att minska riskerna för smittspridning har Huddinge kommun beslutat att anpassa schemat så att gymnasieeleverna inte ska behöva resa när det är hög belastning i kollektivtrafiken. Flera åtgärder har också vidtagits för att skapa en bra och säker inomhusmiljö på skolorna. Besök gärna webbplatsen för den gymnasieskola som är aktuell för dig för mer information.

Förskola och grundskola

Huddinges förskolor och grundskolor är, liksom under vårterminen, öppna som vanligt, och fortsätter med anpassningar för att minska risken för smittspridning. Det handlar om att

  • följa hygien- och städrutiner
  • undvika större ansamlingar av barn och elever
  • minimera aktiviteter som samlar många personer 
  • samt ha viss verksamhet utomhus. 

För grundskolans elever kommer prao på arbetsplatser inte genomföras utan ske inom ramen för ordinarie undervisning i skolan.

Kontakta ditt barns förskola/skola för mer information. 

Höstterminen 2020 startar den 20 augusti i Huddinges kommunala grundskolor, men vissa avvikelser kan förekomma. Här hittar du datum, tid och plats för skolstarten på din grundskola.

Följ gällande rekommendationer

För alla skolformer gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att alla som har symtom som snuva, hosta eller feber ska stanna hemma. Det gäller även vid lindriga symtom. Alla som har symtom ska stanna hemma tills de varit helt symtomfria i två dygn.

Det är också viktigt att vi alla bidrar till minska belastningen på kollektivtrafiken för att skydda de som måste resa och de som jobbar i trafiken. Vi uppmanar därför till att, i den mån det är möjligt, använda alternativa färdsätt till förskolan och skolan, som till exempel att gå eller cykla.

Huddinge kommun följer löpande utvecklingen och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Mer information om Huddinge kommuns arbete med anledning av covid-19

Uppdaterad 18 augusti 2020