Årskurs 3 på Solfagraskolan övergår till distansundervisning med anledning av covid-19

21-03-24

Nyhet

Från och med torsdagen den 25 mars kommer ingen undervisning för årskurs 3 på Solfagraskolan att bedrivas på plats i skolan. Detta med anledning av att det finns flera personer i årskursen som har bekräftats smittade av covid-19.

Beslutet har fattats efter samråd med Smittskydd Stockholm, och grunden är att motverka ytterligare smittspridning bland elever och personal. Därmed kommer alla elever i årskurs 3 övergå till distansundervisning. Bedömningen att smittspridningen är isolerad till just årskurs 3, och att det därför inte är nödvändigt att stänga andra delar av skolan.

Beslutet gäller fram till påsklovet, och om inget annat meddelas är berörda elever välkomna tillbaka till skolan som vanligt från och med måndagen den 12 april. 

Under tiden som distansundervisning bedrivs kommer berörda elever som har behov erbjudas omsorg i fritidshem samt skollunch.

Vi följer noga händelseutvecklingen och berörda vårdnadshavare kommer att få löpande information om aktuellt läge och nya beslut.

Uppdaterad 24 mars 2021