Flera restriktioner lättas 1 juli

21-06-30

Nyhet

Ett antal restriktioner som tagits fram med anledning av covid-19-pandemin lyfts från och med den 1 juli, enligt steg 2 i regeringens plan.

Från och med 1 juli så sker en rad förändringar. Bland annat anpassas nu rådet om att bara umgås i en mindre krets. Istället blir rådet att vidta smittskyddsåtgärder om man träffar personer utanför denna krets. Det gör man exempelvis genom att träffas utomhus i mindre grupper och att undvika att vara nära varandra längre tid i små utrymmen.

Råden om att handla ensam och att undvika att träffa nya kontakter vid resor tas bort, liksom råden till idrotts- och kulturföreningar. De allmänna råden om att hålla avstånd och att undvika trängsel finns kvar.

Ytterligare justeringar:

  • Begränsningen på storlek för sällskap slopas på uteserveringar.
  • Inomhus får ett sällskap om åtta personer sitta tillsammans i en servering.
  • Regleringen av öppettider för serveringsställen försvinner.
  • Antalet deltagare på privata sammankomster i hyrda lokaler höjs till 50.
  • Inomhus tillåts 50 deltagare vid olika evenemang.
  • Om deltagarna anvisas en plats blir taket 300 personer.
  • Utomhus tillåts 3 000 sittande deltagare.
  • För demonstrationer utomhus tillåts 1 800 deltagare.
  • För motionslopp gäller max 900 deltagare.

Läs mer om vilka råd och restriktioner som gäller med anledning av pandemin

Uppdaterad 30 juni 2021