Förskolan Tjädern håller fortsatt stängt med anledning av covid-19

21-02-19

Nyhet

För att motverka ytterligare smittspridning av covid-19 kommer förskolan Tjädern hålla fortsatt stängt till och med måndagen den 22 februari.

Beslutet om att stänga förskolan Tjädern fattades måndagen den 15 februari med anledning av att flera personer i verksamheten bekräftats smittade av covid-19 och ytterligare personer uppvisat symtom.

Beslutet om stängning gällde initialt till och med fredagen den 19 februari, men efter samråd med Smittskydd Stockholm har det beslutats att hålla förskolan fortsatt stängd till och med måndagen den 22 februari.

Vi följer noga händelseutvecklingen och berörda vårdnadshavare kommer att få uppdaterad information om aktuellt läge och nya beslut.

Förskolan kommer även fortsättningsvis erbjuda omsorg till barn:

  • som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i förskola.
  • vars vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet.

Uppdaterad 19 februari 2021