Förskolan Tjädern öppnar igen från den 23 februari

21-02-22

Nyhet

Från och med tisdagen den 23 februari kommer förskolan Tjädern åter att öppna efter att ha varit stängd med anledning av smittspridning av covid-19.

Beslutet har fattats efter samråd med Smittskydd Stockholm, utifrån att förskolan, i och med stängningen, har brutit smittspridningen. Bedömningen är därmed att verksamhet kan bedrivas och att det är säkert för barn och personal att återgå till förskolan.

Uppdaterad 22 februari 2021